Prosinec 2010

Sean Kingston-Beautiful Girls

25. prosince 2010 v 14:26 | Mončičák |  texty písní
sean kingston
JR, Sean Kingston

You're way too beautiful girl
That's why it'll never work
You'll have me suicidal, suicidal
When you say it's over
Damn all these beautiful girls
They only wanna do your dirt
They'll have you suicidal, suicidal
When they say it's over

See it started at the park
Used to chill at the dark
Oh when you took my heart
That's when we fell apart
Cause we both thought
That love lasts forever (Lasts forever)
They say we're too young
To get ourselves sprung
Oh we didn't care
We made it very clear
And they also said
That we couldn't last together (Last together)

See it's very define, girl
One of a kind
But you mush up my mind
You walk to get declined
Oh Lord
My baby is driving me crazy

You're way too beautiful girl
That's why it'll never work
You'll have me suicidal, suicidal, suicidal
When you say it's over
Damn all these beautiful girls
They only wanna do your dirt
They'll have you suicidal, suicidal
When they say it's over

It was back in '99
Watchin' movies all the time
Oh when I went away
For doin' my first crime
And I never thought
That we was gonna see each other (See each other)
And then I came out
Mami moved me down south
Oh I'm with my girl
Who I thought was my world
It came out to be
That she wasn't the girl for me (Girl for me)

See it's very define, girl
One of a kind
But you mush up my mind
You walk to get declined
Oh Lord
My baby is driving me crazy

You're way too beautiful girl
That's why it'll never work
You'll have me suicidal, suicidal
When you say it's over
Damn all these beautiful girls
They only wanna do your dirt
They'll have you suicidal, suicidal
When they say it's over

Now we're fussin'
And now we're fightin'
Please tell me why
I'm feelin' slightin'
And I don't know
How to make it better (Make it better)
You're datin' other guys
You're tellin' me lies
Oh I can't believe
What I'm seein' with my eyes
I'm losin' my mind
And I don't think it's clever (Think it's clever)

You're way too beautiful girl
That's why it'll never work
You'll have me suicidal, suicidal, suicidal

Beutiful girls

15. řetězák

20. prosince 2010 v 19:19 | monika |  Řetězáky


CO TĚ ROZPLÁČE?
1. Který film? - Titanic a Pearl Harbor
2. Která písnička? - všechny polmalé a zamilované
3. Pohádání s kým? - s těma nejbližšíma
               4. Které místo? - hřbitov, nemocnice

CO TĚ DOKÁŽE ROZESMÁT?
1. Který film? - Pelíšky, a další české komedie
2. Která písnička? - mnam mnam bobík a trezor od káji Gotta! :-D
3. Které místo? - Disko klub
4. Jaká osoba? - Ta která umí rozesmát
JAKÉ ČTYŘI VĚCI DĚLÁŠ DOMA, KDYŽ SE NUDÍŠ?
1. Jsem na počítači
2. koukám na tv
3. čtu si
4. jdu se psem :-)
DO JAKÝCH ČTYŘ OBCHODŮ NEJRADĚJI CHODÍŠ?
1. New Yorker
2. McDonald
3.Jeans club
4. Terranova
JAKÉ ČTYRI CIZÍ ZEMĚ BY JSI NEJRADĚJI NAVŠTÍVIL?
1. Austrálie
2. Florida
3. California
4. Brazílie
JAKÉ ČTYŘI PŘEDMĚTY VE ŠKOLE ZE SRDCE NENÁVIDÍŠ?
1. čeština
2.angličtina
3.PEK
4. ZSV
JAKÉ BLOGY BUDOU POKRAČOVAT?
1. Třeba ty ..
2. Vy
3. vy taky
4. A ještě ty :D

Ukrajina

15. prosince 2010 v 20:43 | mon Čí |  Referáty-nový zéland
ukrajina

znak ukrajina
Hlavní město: Kyjev

Rozloha:
603 700 km²
Počet obyvatel: 46 011 345
Jazyk: ukrajinština , ruština
Národnostní složení: Ukrajinci(78 %), Rusové, Krymští Tataři, Rumuni, Rusíni a další


Náboženství: pravoslavné a řeckokatolické křesťanství
Prezident:Viktor Janukovyč

Když se řekne Ukrajina, mělo by se nám vybavit:
- země rovin, úrodné černozemě, evropská obilnice
- jeden z nejstarších slovanských států- Kyjevská Rus
- země černého uhlí, železné rudy a oceli
- Jalta, kde se rozhodlo o poválečném osudu Evropy
- Černobyl, jako místo největší jaderné katastrofy v dějinách

POLOHA:
Tato východoevropská země, na pobřeží Černého a Azovského moře, je po Rusku druhou největší zemí Evropy. Rozloha Ukrajiny činí 604 000 km2.

POVRCH:
Ukrajina je tvořena především rovinami (Východoevropská) a významnými nížinami (Dněperská a Černomořská), které jsou rozsáhle využívány pro zemědělství. Nejvyššími pohořími jsou Východní Karpaty a Krymské hory.
fyzicka mampa

PODNEBÍ:
Podnebí je mírné kontinentální, kdy léta jsou teplá a zimy drsné. Na jihu v oblasti Černomoří je podnebí subtropické. Nejvíce srážak spadne v horách.


VODSTVO:
Hlavní říční tepnou je třetí největší evropská řeka Dněpr s délkou 2200 km. Další významné řeky jsou Pripjať, Desna, Dněstr a Jižní Bug. Význam pro vodohospodářství mají velké vodní nádrže na Dněpru.

OBYVATELSTVO:
Ukrajina je s 51 milióny obyvatel pátým nejlidnatějším státem Evropy. Pyšní se také počtem 87 mužů na 100 žen, což je nejnižší hodnota na světě. Ženská zaměstnanost je nejvyšší v Evropě, činí přes padesát procent. Ukrajina se též "pyšní" největší úmrtností v Evropě a nízkou střední délkou života, přičemž ženy se dožívají o 12 let vyššího věku než muži. 70% obyvatel žije ve městech, nejvíce v hlavním městě Kyjevě (2.5 mil.). Dalším prvenstvím Ukrajiny je prakticky neexistující nezaměstnanost (0,4%).

HOSPODÁŘSTVÍ:
Ukrajina je země s velkým surovinovým bohatstvím. Velmi dobré přírodní předpoklady pro ekonomický rozvoj neodpovídají skutečnosti, neboť země se zmítá v hluboké hospodářské i sociální krizi. Za zmínku stojí obrovská inflace. 431% průměrné roční inflace cen je opět nejvyšší evropská hodnota. Do hospodářství výraznou měrou přispívají úrodné půdy (dříve "obilnice SSSR"). Hrubý domácí produkt činí 52,6 mil. USD s velmi nízkým podílem služeb. Ukrajina disponuje silnou armádou a jadernými zbraněmi.

NEROSTNÉ SUROVINY:
Světový význam mají zdroje manganové a železné rudy i koksovatelného uhlí. Ukrajina je spolu s Polskem největším evropským producentem černého uhlí. Těží se v Doněcké pánvi. V těžbě železné rudy je první v Evropě (Krivoj Rog) a v produkci manganové rudy je dokonce první na celém světě (Nikopol). Zemní plyn se těží na západě země.
minis. zahr. Kyjev

PRŮMYSL:
Ukrajina se orientuje především ne těžká odvětví průmyslu, protože k tomu má doré zásoby surovin. Je největším producentem železa a oceli v Evropě s největší hutní základnou v Podněpří a Donbasu. Strojírenství je dosud zaměřeno na materiálově náročné výrobky (zařízení, stroje a zbraně): Kyjev, Dnětropetrovsk, Oděsa, Lugansk a Záporoží. Chemický průmysl se orientuje ne petrochemii a hnojiva, potravinářský na cukrovary a konzervárny.
Třetina elektřiny se vyrábí v jaderných elektrárnách, ale po čenobylské tragédii byl jaderný program pozastaven. Význam proto přebírají hlavně tepelné elektrárny v Donbasu a hydroelektrárny na Dněpru.

ZEMĚDĚLSTVÍ:
Podíl orné půdy patří opět k nejvyšším v Evropě (57%), což v minulosti tvořilo polovinu zemědělského potenciálu SSSR. Zemědělství je orientováno především na rostlinnou výrobu (obilniny), neboť se využívá úrodná stepní černozem. Pěstuje se pšenice, ječmen, kukuřice, cukrovka a slunečnice. V produkci pšenice, ječmene a cukrovky patří znovu k evropské špičce. Ze živočišné výroby se chová skot a prasata, důležitým zdrojem ryb, včetně jeseterů je Černé moře.

DOPRAVA:
Železniční a silniční síť je hustší pouze v průmyslových oblastech, i když Ukrajina má velmi výkonnou nákladní železniční dopravu. Vlakem se cestuje více než automobily, přepraví se nejvíce cestujících v Evropě. Důležitou vodní tepnou je Dněpr, při Černém moři jsou velké přístavy Oděsa a Sevastopol

náměstí svobody

Rusko

4. prosince 2010 v 19:10 | monysska |  Referáty-tropické deštné lesy
znak
110


Hlavní město: Moskva

Rozloha:
17 075 400 km² (1. na světě)
Nejvyšší bod: Elbrus (5642 m n. m)
Počet obyvatel: 141 888 900
Hustota zalidnění: 8 ob. / km²
Jazyk: ruština
Náboženství: křesťanství(silně převládá pravoslaví), islám, buddhismus
Vznik :26. prosinec 1991 (rozpadem SSSR)

220

Povrch:
Rozmístění rozličných typů reliéfů v Rusku působí především na klimatické poměry a bilanci oběhu vody.
Nížiny a roviny s povrchem do 300 m nad mořem zaujímají 44 % území, plošiny a hory ve výškovém stupni do 1500 m rovněž tolik a hornatiny a velehornatiny nad 1500 m 12 %.
Povrch v Rusku je  velmi rozličný. Můžeme zde objevovat množství nížin, pohoří, vysočin, hor , tabulí, rovin, kotlin …

Podnebí:
Území Ruska leží převážně ve středních a vysokých zeměpisných šířkách, což podmiňuje výrazné odchylky v přítoku tepla v jednotlivých ročních období.
Cirkulační faktory
Všeobecnými znaky podnebí Ruska je jeho značná pestrost, změny klimatických jevů v ročních obdobích a kontinentalita.
Nad největší částí území se pohybuje nejčastěji suchý kontinentální vzduch. Vliv mořského arktického vzduchu se omezuje na severní části Východoevropské a Západosibiřské roviny. Tropický vzduch se projevuje jen v nejjižněji položených území.
Tlak vzduchu
V zimě se vyvíjí nad Sibiří nad silně ochlazeným a sněhem pokrytým zemským povrchem rozlehlá tlaková výše.
V létě vyvolávají termické a dynamické příčiny obrat průměrného rozložení tlaku vzduchu.
S prostorovým rozložením tlakových útvarů a jejich vývojem v průběhu roku úzce souvisí i větrné poměry.

Petrohrad

Obyvatelstvo
V Rusku nalezneme přes 100 národů a národností. Nejpočetnější jsou Rusové 82 %, dále Tataři 3,6 %, Ukrajinci 2,6 %, Čuvaši, národnosti Dagestánu, Baškirci, Mordvini, Bělorusové.
Podíl místních obyvatel činní 74 %.
Střední délka života mužů je 64,8 let a žen 74,4 let. Porodnost je 16%, úmrtnost 10,7 % a kojenecká úmrtnost činní 18,9 %.
Negramotné obyvatelstvo tvoří méně než 1 %.
Mezi nejvíce zastoupenými náboženskými směry nalezneme pravoslavnou církev, islám a buddhismus.

Catedral ain russis

Hospodářství:
Rusko je průmyslově zemědělským státem. Soustřeďuje 3/5 průmyslu a skoro ½ zemědělství produkce bývalého Sovětského svazu. Více než 64 % území zaujímá tzv. nejzazší sever, kde jsou obtížné přírodní podmínky a dopravní odlehlost brzdí ekonomický rozvoj.
Živočišná výroba se podílí 65 % na zemědělské produkci. Zemědělská půda zaplňuje 12, 8 % území. Sklizeň obilí Ruska tvořila 3/5 celosvazové produkce, chov skotu polovinu.
V Rusku se těží téměř všechny druhy paliv a převažuje jednotný energetický systém.
Jsou zde tři hutnické základny. Strojní a chemický průmysl je rozvinut zejména ve velkých ekonomických oblastech. Textilní průmysl se převážně nachází ve středu Ruska.
Nejvíce zastoupena železniční doprava ( 85 000 km tratí, 30 % elektrifikováno). Síť kvalitních silnic je relativně řídká. Postupně roste námořní doprava, však hlavní část osobní dopravy zajišťují letedla.
Velký význam má potrubní doprava, jejíž ropovody a plynovody zajišťují nejefektivnější transport ložisek do přístavu a zpracovatelských závodů.
Vyvážejí se hlavně stroje, ropa a zemní plyn, produkty dřevozpracujícího a chemického průmyslu.

Moskva
Moskva se nachází hluboko v srdci Ruska, v širokém mělkém údolí stejnojmenné řeky. Při pohledu na mapu je názorně vidět, jak město vyrůstalo v soustředěných kruzích starobylé pevnosti Kremlu. Najdeme zde mnoho historických památek jako např. Kreml, chrám sv. Vasila Blaženého, Leninovo mauzoleum, Rudé náměstí, Moskevský Bílý dům, Kazaňský chrám …V restauracích nás obslouží mnoha národními jídly mezi které neodmyslitelně patří boršč, šašlik, bliny, plov a nakonec vše můžeme zapít tradiční ruskou vodkou. Při nakupování narazíme na řady dřevěných malovaných panenek - matrjošek, Gželsskou keramiku, fotoaparáty, desky, zdobené samovary, vodku … Určitě je i pozoruhodný ruský temperament a zvyklosti, které můžeme při návštěvě Moskvy spatřit.

moskva