Listopad 2010

Bulharsko

30. listopadu 2010 v 16:55 | Monika

vlaječka

ZÁKLADNÍ UDAJE:

Hlavní město: Sofija 1 125 000
Kontinent: Evropa
Rozloha: 110 994 km2
Počet obyvatel: 7 796 698
Nejvyšší hory: Musala 2925 m, Vichren 2914 m
Nejdelší řeky: Dunav 2 850 km (v zemi 450 km), Marica 526 km
Největší města: Sofija 1 125 000, Plovdiv 370 000, Varna 315 000
Úřední jazyk:
bulharština
Etnické skupiny: Bulhaři, Turci, Cikáni, Makedonci, Arméni, Tataři, Gagauzové, Čerkesové
Poloha: Bulharsko leží na západním pobřeží Černého moře, mezi Rumunskem a Tureckem
Měna: 1 lev (Lv)
Struktura HDP: zemědělství a rybolov 11%, těžba a průmysl 39%, stavebnictví 3%,
služby 47%

Bulharsko:

Bulharsko je stát v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově.
gasléria
Země sousedí na severu s Rumunskem (kde hranici tvoří Dunaj),
na západě se Srbskem a s Makedonií, na
jihu
s Řeckem a na jihovýchodě s Tureckem. Východní
hranici tvoří Černé moře.
Bulharsko leží v jihovýchodní části Balkáns
kého poloostrova, při 354 km dlouhém pobřeží
Černého moře. Bulharsko představuje pevninské
spojení Evropy s Tureckem a Blízkým východem.
Přírodní poměry:

Kostru Bulharska tvoří velká pohoří oddělující od sebe rozsáhlé nížiny a kotliny. V délce 550 km se středem země od hranic Srbska rovnoběžkově až téměř k Černému moři táhne pohoří Stara Planina neboli Balkán, dosahující výšky 2376 m (Botev), přerušené pouze kaňonem řeky Iskar. Na sever klesá do rozhlehlé nížiny podél hraničního Dunaje. Na jih pak přechází přes nižší pohoří Stredna Gora do úrodné Hornotrácké nížiny v povodí řeky Marica. Severovýchod vyplňují suché pahorkatiny Ludogorie a Dobrudže.
jste jstEJih a východ Bulharska má středomořské podnebí s teplými suchými léty a mírnými vlhkými zimami. Nejméně srážek má Dobrudža a Trácká nížina. Sever a západ země je kontinentálnější s chladnějšími zimami. Převážně listnaté lesy pokrývají třetinu území, na jihovýchodě rostou křovité formace typu makchie. Zvířena je obohacena zejména o plazy (želvy) a hmyz.
Řeky a jezera:

Největší bulharskou řekou je Dunaj, dalšími významnými řekami jsou např. Marica, která teče přibližně středem země mezi pohořími Balkán a Rodopy, dále Tundža, která se s Maricou slévá a v neposlední řadě přítoky Dunaje: Iskar, Osam nebo Jantra.
V Bulharsku se nachází mnoho přírodních jezer, a to jak v horách, tak u moře. Nejkrásnější horská jezera jsou situována v pohoří Rila. V horských jezerech vás jistě potěší pohled na krásně čistou vodu, můžete se v nich i vykoupat, ale teplota vody je většinou nízká, okolo 10 °C. U moře mají jezera často charakter mokřadů a sídlí zde nesmírné množství druhů živočišstva a rostlinstva.
zDe

Rozmanité rostlinsto a živočištvo:

Protože je Bulharsko rozmanité co se týče přírodních podmínek a typů krajin, oplývá ohromným množstvím druhů fauny a flóry. U moře a v jezerech a mokřadech vás udiví neobyčejná kvantita ptactva, v horách můžete obdivovat rozmanitou a zajímavou alpinskou vegetaci.
V lesích se běžně setkáte s druhy, které znáte i z České republiky, jsou to např. srny, jeleni, lišky, ale i medvědi nebo divoké kočky, v horách budete mít možnost spatřit kamzíky.

Rytmus

16. listopadu 2010 v 20:28 | Monča |  Klipy

Zlatokopky


Cigansky sen

Nech vidia

Daj mi ešte jednu šancu


Všetko má svoj konecMoldavsko

3. listopadu 2010 v 20:43 | MoniCZka |  Japonsko


znak
moldavsko


Hlavní město: Kišiněv
Rozloha: 33 843 km²

Nejvyšší bod: Dealul Bălăneşti (430 m n. m.)
Početobyvatel: 3 938 679
Jazyk: moldavština (rumunština)

Národnostní složení: Moldavané, Ukrajinci
Měna: moldavské leu (MDL)

Moldavsko je východoevropský vnitrozemský stát ležící mezi Ukrajinou a Rumunskem. Žijí zde necelé 4 milióny obyvatel. Jeho hlavním městem je Kišiněv . Úředním jazykem je moldavština, která je identická s rumunštinou, užívá se též ruština, ukrajinština a gagauzština. Moldavsko je členskou zemí Společenství nezávislých států. Na jihu Moldavska se nachází autonomní oblast Gagauzsko, kde žije obyvatelstvo turkického původu a na východě je autonomní oblast a neuznávaný stát Podněstří. Moldavsko bývá někdy nazýváno jako Moldávie, avšak zaujímá pouze část historické země Moldavsko.
moldavsko-prezident
Ekonomika
I přes malý pokrok v posledních letech je Moldávie jednou z nejchudších zemí Evropy. Navzdory tomu se v poslední době pokouší o rozvoj drobného podnikání. Země má příznivé klima pro intenzivní zemědělství a pěstování některých subtropických plodin, zejména zeleniny, ovoce, tabáku a také vína. Naopak nedisponuje žádným významnějším nerostným bohatstvím.
Většinu elektrické energie, stejně
tak i paliva, musí Moldavsko dovážet. Země je v energetických otázkách zcela závislá na Rusku, které v zemi vlastní důležité elektrické rozvodny.Obě země spolu mají vleklé spory ohledně cen ropy a zemního plynu. Důsledkem těchto sporů je ruský zákaz prodeje moldavského vína a zemědělských výrobků v Rusku a také zdvojnásobení ceny za dodávky ropy a zemního plynu. Ekonomika země je ovšem na kolísání cen těchto komodit velmi citlivá. Důsledkem je výrazné zpomalení růstu HDP v roce 2006. Přesto země za rok 2007 vykázala pozoruhodný růst ekonomiky o 6%. Stát si ponechává kontrolu nad velkou částí hospodářství. Ekonomika trpí také poměrně velkou inflací a korupcí.
Průměrná mzda v Moldavs
ku v roce 2007 dosahovala pouze 100USD. Odhadem až 25% práceschopného obyvatelstva, pracuje v zahraničí. Proto oficiální nezaměstnanost je pouhých 2,3%.
Moldavsko je prioritní zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. ČR se tak podílí na řešení některých problémů země, především v oblasti životního prostředí, vzdělání a prevence migrace.


njjuiokj fdstre