Listopad 2008

Vodstvo na pevnině

28. listopadu 2008 v 19:59 | Monďula
Vodní toky:

Povodí:území ze kterého se voda stéká do jediné řeky.
Povodí je základní jednotkou pro vyhodnocování toků látek v přírodě. Většina prvků je totiž svými biogeochemickými cykly navázána na vodu, a tak při vyhodnocování toků lze vycházet ze základní hydrologické bilance povodí, která je dána srážkami a průtokem na konci povodí. Podobně i správa a údržba toků včetně veškerých protipovodňových opatření se provádí podle jednotlivých povodí.

Úmoří:území které všechny vodní toky odvádí do jednoho moře.Hlavní pevninská úmoří patří k Tichému, Atlantskému, Indickému a Severnímu ledovému oceánu.

Rozvodí:je hranice mezi jednotlivými povodními nebo úmořími(probíhají po horách).Po rozvodí vede rozvodnice, která se nejčastěji nachází na topografických vrcholech a horských hřebenech. Někdy je rozvodí v krajině neznatelné. Hlavní rozvodí se nazývají kontinentální rozvodí. Rozvodí jsou geograficky důležité body a často tvoří i politické hranice.
Rozvodí ovlivňují směry toků řek. Někdy se jednotlivá povodí propojují pomocí uměle vybudovaných kanálů.

Průtok:je množství vody v (m3)které proteče koryttem řeky za 1 sekundu.

Rozvodí

Pohyby mořské vody

24. listopadu 2008 v 18:33 | moník
1.vlnění:způsobuje ho vítr
2.příliv a odliv:(dmutí, slapové jevy,...)->přitažlivostí Slunce a Měsíce
3.Oceánské proudy:Teplé a studené
-golfský proud(teplý)

Mořská voda je v neustálém pohybu a příčinou jsou kosmické vlivy (Slunce, Měsíc), fyzikální a chemické vlivy (sluneční záření, oběh vzduchu, rozdělením srážek, výpar) a pohyby zemské kůry:
a) Mořské dmutí - příliv, odliv
b) Vlnění - příčinou vlnění je působení větru na hladinu a vznikají vlny eolického původu-pohyb v uzavřené kruhové dráze-orbitu. Vlna je tvořena hřbetem a vpadlinou. Výška vlny závisí na velikosti vodní hladiny, na kterou působí vítr. Na pobřeží působí vlny nárazem - příbojem. také jsou vlny vyvolané zemětřesením - tsunami.
c) mořské proudy - způsobují přenos obrovského množství vody na velké vzdálenosti. Přenos se děje jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Tak dochází k regulaci teploty vody. Mořské proudy mají vliv na podnebí samotných oceánů, ale i na klima přilehlých pevnin. Teplé proudy jsou např. Golfský (26°C), Kuro-šio (22°C) a Mosambický proud (20°C). Studené jsou např. Oja-šio (5°C), Labradorský proud (4°C) a Západní příhon (6°C).
Hlavními důvody vzniku proudů je cirkulace atmosféry, protože vznikají nucené proudy, které jsou hnané větrem.

Tvary mořského pobřeží

23. listopadu 2008 v 16:03 | Monika

Průliv+průplav

1.Průliv:zužená část oceánu nebo moře, která odděluje od sebe pevninu a poloostrov nabo ostrov atd...
-Gibraltalský, La Manche
Průliv je tvořený přírodou

2.Průplav:-Suezský průpl.
- zkráceně též Suez, je 163 km dlouhý průplav v Egyptě spojující Středozemní a Rudé moře. Je hranicí mezi Sinajem (Asie) a Afrikou. Umožňuje lodím cestovat ze Středozemního do Rudého moře bez obeplouvání Afriky. V době, kdy nebyl nebo nefungoval, se zboží obvykle dopravovalo buďto na lodích kolem mysu Dobré naděje, nebo se na pobřeží Středozemního moře vyložilo a k rudomořskému pobřeží se dopravilo po souši (a obráceně). Průplav je příliš úzký a mělký pro moderní supertankery, které stále objíždějí Afriku starou cestou. Kanál je rozdělen na dvě části (severní a jižní) Velkým Mořským jezerem.


-Pamanský průpl.
- je námořní průplav ve Střední Americe. Vede skrz Pamanskou šíji a spojuje Atlantický oceán a Tichý oceán (konkrétněji Karibské moře a Záliv Panama). Průplav je dlouhý 81,6 km a široký 150 až 305 m. Průplav má 6 zdymadel, z toho dvě na tichomořské straně v Perdo Miquela v Milaflores. Voda je do zdymadel napouštěna z Gutanského jezera, přes které kanál také vede. Budován Francouzi v letech 1880 až 1889 a Američany v letech 1901 až 1914.

Průplav je uměle vytvořený člověkem

Panamský průplav


Hloubka
m
Šířka0,3 km
Délka81,6 km
Rozloha
km²
Nadřazený celek
Sousední celky
Atlantský oceán,
Tichý
oceán
Podřazené celky
Světadíl
Severní
Amerika
StátyPanama
Panama

Hydrosféra

22. listopadu 2008 v 16:24 | Monča
Hydrosféra-(vodní obal) je veškerá voda na naší planetě.
1.oceány a moře(oceány zabírají 98%)
2.ledovce
3.podpovrchová voda(gejzíry, studny)
4.voda na pevnině(voda na povrchu)
5.voda v atmosféře(srážky nebo páry)

Ocány a moře
Moře-1.vnitřní
->uzavřené(obklopené) souší(Středozemní, Černé)
2.Okrajové
->široce otevřené do oceánu(Arabské moře, Východosibiřské m.)

Příliv/odliv
Z pohledu astronomického je nejzajímavějším jevem hydrosféry mořský příliv/odliv (či vodní dmutí), jelikož je způsobován gravitačním působením okolních vesmírných těles a to především Měsíce a Slunce, ale také odstředivou silou rotace Země. Příliv vzniká na straně přivrácené k Měsíci i na straně k němu odvrácené (jelikož na straně přivrácené k Měsíci je vodní hladina ovlivňována gravitací Měsíci a na straně odvrácené pak odstředivou silou). Příliv a odliv se pravidelně střídají při každé kulminaci Měsíc. Přiliv se opakuje vždy po 12 hodinách a 25 minutách (tzv. půldenní příliv), který každý následující den vrcholí o 50 minut později než předešlého dne.
Můžou pak nastat ještě dvě zajímavé kombinace, když do celého procesu zakomponujeme i gravitační sílu Slunce. Jestliže se Země, Měsíc a Slunce nacházejí v jedné rovině kolmé k ekliptice (Měsíc je v úplňku či v novu), pak se gravitační účinky Slunce a Měsíce sčítají a příliv je tedy větší. Mluví se o tzv. skočném přílivu. Pokud však spojnice Země-Měsíc a Země-Slunce svírají pravý úhel, potom se výsledné síly působení Měsíce a Slunce odčítají, příliv je menší a my mluvíme o hluchém přílivu.


Ostrov:je výběžek pevniny obklopený vodou

Poloostrov:je výběžek pevniny do moře, který je s povninou spojen.Shirský kůň

20. listopadu 2008 v 18:10 | Mončičák
Název plemene: Shirský kůň

Původ: Velká Británie
Typ: chladnokrevník
KVH: 170 - 180 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák, vraník

Historie
Plemeno vzniklo během 17. století ve Velké Británii, Jeho předci byli místní, flanderští a fríští koně. Vzniklo plemeno s názvem English Black. Potom se do chovu zařadil hřebec Blind Horse a dal plemeni dnešní vzhled. Shirský kůň se stal velmi populární. Během světových válek se ale jeho počty snížily a obnoveny byli hlavně díky pivovarům, kteří si ho vybrali pro reprezentativní účely. Shirský kůň je dnes znám jako největší plemeno koně světa.


Povaha
Shirský kůň je mírný, ochotný a poslušný. Je dobře ovladatelný a nesmírně silný. Často se vyobrazuje s malými dětmi, což zdůrazňuje jeho laskavou povahu.

Konstituce
Hlava je líbivá, obvykle klabonosá, krk je svalnatý s výrazným hřebenem. Hrudník je hluboký, hřbet rovný a pevný, záď kulatá s nízko nasazeným ocasem. Končetiny jsou delší, silné s dobrými klouby, bohatými rousy a kvalitními kopyty.
Srst bývá většinou tmavá, mohou však být i bělouši a ryzáci. V kohoutku měří 170 - 180 cm.

Využití:

Dnes shiry nejvíce používají pivovarské společnosti. Shir přežívá právě díky podpoře pivovarů a něco málo získává na každoroční přehlídce koní v Londýně, kde se předvádějí soutěže těžkých tažných koní.

Appaloosa

18. listopadu 2008 v 16:47 | monďa
Název plemene: Appaloosa

Původ: USA
Typ: westernový kůň
KVH: 140 - 155 cm
Barvy: skvrnité

Historie:
Španělští dobyvatelé v 16. století dovezli do Ameriky první předchůdce dnešní appaloosy. Toto plemeno bylo vyšlechtěno indiány kmene Nez Percé. Tvrdou selekcí a výběrem nejkvalitnějších kusů, měli tito indiáni velmi kvalitní stáda již kolem 18. století. Jméno těchto koní vzniklo odvozením od jména řeky Palouse, která protékala územím indiánů. Tento kůň je oblíben pro svou atraktivní skvrnitou barvu a všestranné využití ve všech odvětvích jezdeckého sportu. Dnes je registrováno v americkém "appaloosa horse klubu" více než 400 000 tisíc kusů appalooských koní.

ObrazekObrazek
Charakteristika plemene:
Kohoutková výąka se pohybuje okolo 140-155cm. Zbarvení strakaté, delící se do 6 hlavních barevných rázu:
1) leopard (tygr,hermelín)
2) snowflake (snehová vlocka)
3) frost (jinovatka)
4) marble (mramor)
5) spotted blanket (skvrnitá deka)
6) white blanket (bílá deka)

Daląím charakteristickým znakem techto koní je viditelné belmo oka, rídká hríva a ocas a vertikální cerné a bílé pruhy na kopytech, skvrnitá kuľe kolem ocí, nozder a na genitáliích. Je také moľné, aby appaloosa byla nebarevná. V techto prípadech se do dokladu píąe písmeno N a takový kun smí být pripouąten jen s konmi strakatými.

Povaha:
Tito koně jsou velmi poslušní a mají mírnou povahu, dokážou však být velmi energičtí a temperamentní, obzvláště s příměsí krve A1/1 nebo Arab.

Možnosti využití:
Je to populární westernový kůň a je používán ve všech disciplínách. Díky jeho povaze je oblíbený i jako spolehlivý jezdecký kůň.

Chov:

Appaloosa pochází ze severovýchodního Oregonu, jihovýchodního Washingtonu a přilehlých oblastí Idaha. Dnes se chová téměř po celém světě.

Angloarab

17. listopadu 2008 v 15:53 | Monďula
Název plemene: Angloarab

Původ: Velká Británie
Typ: teplokrevník
KVH: 155 - 163 cm
Barvy: bělouš, hnědák, ryzák

Historie
Poměrně nové plemeno, které vzniklo křížením arabských a anglických plnokrevníků v 19. století. Obvykle se kříží arabský hřebec a anglická klisna. Tím vznikají větší a lepší jedinci, než u křížení arabské klisny a anglického hřebce. Angloarab musí mít minimálně 25% arabské krve a nesmí být křížen s jiným plemenem. V rodokmenu se musí vyskytovat pouze arabští a angličtí plnokrevníci a angloarabové.

Povaha:
Je to odolný, houževnatý a neobyčejně všestranný kůň, dobře se hodící pro olympijské disciplíny. Angloarab není tak vzrušivý a přespříliš temperamentní jako plnokrevník a je inteligentní a ovladatelný.

Angloarab
Konstituce
Líbiví koně s kompaktní stavbou. Hlava je jemná s arabskými rysy, někdy s mírným štičím profilem. Oči jsou velké a živé. Krk je obloukovitě klenutý. Plece jsou silné a lopatky umožňují rychlý, plynulý pohyb. Hrudník je hluboký, záď je mohutná a silná. Končetiny jsou dobře utvářené, se silnými kostmi a pevnými klouby. Kopyta jsou kvalitní, tvrdá.
Angloarabi bývají bělouši, hnědáci a ryzáci, vždy s odznaky. V kohoutku mají 155 - 163 cm.


Možnost využití:
Angloarab je vhodný pro drezůru a je to váborný skokan.

Angloarab

Teplotní pásy

14. listopadu 2008 v 18:56 | Monča |  Japonsko
Rozlišujeme 3 teplotní pásy:
  • Polární pás-66.5° s.š.
  • Severní mírný pás-23.5°s.š.
  • Tropický pás-0°
  • Jižní mírný pás-23.5° j.š.
  • Polární pás-66.5j.š.
-Podnebí je závislé na množství slunečního záření, který na zemský povrch dopadá.Rozhodující vliv má úhel dopadu slunečních paparsků.PODNEBNÉ PODMÍNKY:

-osa Země je nakloněná k rovině,ve které Země kolem Slunce obíhá.

PODNEBNÉ PÁSY:

-nejteplejší oblastí kolem rovníku je TROPICKÝ PÁS
-na sever a na jih leží pásy subptropické(horká suchá léta a krátké vlhké zimy)
-ještě dále jsou MÍRNÉ PÁSY kde již teploty nejsou tak vysoké
-nejchladnější oblasti jsou kolem severního a jižního polu POLÁRNÍ PÁSY!!!!!!

sloni-foto

11. listopadu 2008 v 17:07 | Mončičák |  foto zvířat
ELEPHANT - big ears plakáty | fotky | obrázky | posterZOO Praha - sloni

Slon jihoafrickýSlon jihoafrický

Diplom k narozeninám

10. listopadu 2008 v 18:30 | monďa |  Moje diplomy


Teto diplom je od mého nejmilovanějšího sb lucíka:klik.
Mocinky děkuji a hrozně se mi líbí♥♥♥♥
Mám tě ráda mé SB


foto by Slawik

10. listopadu 2008 v 18:19 | monďa |  Foto koní-slawik
Fallabella_Charles5087.JPG

Dt_Reitpony_KalliM60852b.JPG

Araber_Nasyp709179b.JPG


Connemara_Hazy60850b.JPG


Kočičí jména

8. listopadu 2008 v 14:30 | moník |  Domácí zvířata
Holčičí jména:Cassie,Messalina,Tlapka,Gréta,Fiona, Wendy,Pamela,Terrence,Aida,Milky,Nikity,Daisy,Olivia,Josefína,Fanny,Sára,Běla,Isabella,Luisa, Ketty,Rita,Lily,Tifany,Ája,Simba,Kelly,Ester,Kasandra,Panda,Claudie,Justýna,Dolly,Nikolka,Bára,Minda,
Sandy,Nelly,Denny,Vanessa,Sněhurka,Viky,Terezka,Majka,Amálka,Suzy,Penelopa,Peggy,Princezna,
Líza,Kiky,Betty,...
Ps:Zase jsem vybrala jen některá jmána

Klučičí jména:Willy,Ruby,Samuel,Oliver,Tony,Sam,Merlin,Mourek,Modroočko,Fousek,Puňťa,Filip,
Ringo,Bert,Oskar,Jonatán,Charlie,Melichar,Morgan,Chris,Tygr,Zrzek,Kuba,Čert,Snížek,Rolnička,
Fido,Romy,Cipísek,Kristián,Maxim,Artur,Fous,Fousek,Morris,Žeryk,Ferda,Jeremiáš,Max,Eliáš,Mikeš,
Tom,Macek,Flíček,Zeus,Matyáš,Mates,Dominik,Garfild,Pegas,Saskie,Herkules,Míša,Mikuláš,Miki,
Jeremiáš,...
2.JPG


americká hrubo.jpg

Poklad

7. listopadu 2008 v 17:05 | Monika |  čtenářský deník
Autor:Karel Jaromír Erben;z knihy Kytice

Na velký pátwk šla matka s dítětem v náručí do kostela, ale cestou narazila na skálu s dírou do podzemí(do pekla).Tak tedy vztoupila.Byla omámena stříbrem a zlatem.Nabrala si stříbra plnou náruč takže dítě neunesla a a tak ho tam nechala. Ze stříbrem se vrátila do chýše.Potom se vrátila zpátky pro dítě, ale uviděla zlato.Dítěti dala do ručičky zlaté mince aby si hrálo a šla z plnou náručí zlata zpátky do chýše.Ale řekla si že chýše je pro ní malá že si koupí ve městě hrady.Pak se probrala a zjistila že místo stříbra má kameny a místo zlata hlínu, vrátila se zpět pro dítě, ale skála se už neotevřela.A tak potom celý rok chodívala kolem skály a slyšela dítě jak pláče.Také celý rok chodila do kostela prosit pána boha za odpuštění.Za rok na velký pátek se skála znovu otevřela matka vstoupila a vzala si dítě.Dítě mělo v ručičce zlaté mince, které mu matka dala.A od té doby jí bylo přednější dítě než zlato a stříbro.

Ponaučení z této balady!Vábení bohatství zlata a peněz nikdy nesmí býti silnější něž mateřská láska ke své rodině a ke svému dítěti.

Můj názor:Tato balada se mi velice líbila a ponaučení bychom se měli držet.


Daleský pony

6. listopadu 2008 v 17:58 | Monča
Název plemene: Daleský pony

Původ: Velká Británie
Typ: pony
KVH: 145 cm
Barvy: hnědák, vraník

Původ:
Daleský poník je původní plemeno ze severovýchodní Británie - oblast Severního Yorkshiru, Northumberlandu a Durhamu. Choval se výhradně na východních svazích Pennin v Northumberlandu a v severním Yorkshiru. Plemeno má velmi hluboké kořeny, zřejmě je potomkem keltských poníků, kteří se dokonale přizpůsobili drsnému, skalnatému prostředí. Teprve v posledních sto letech ovlivnili chov velšští poníci, kteří poněkud vylepšili vzhled a chody těchto koní. V 50. letech 20. století chov dalesů značně upadl a plemeno bylo ohroženo vyhynutím. Naštěstí se právě v té době objevil zájem o turistiku na koních, pro kterou se poměrně vysoký a velmi silný dales (bez námahy uveze 100 kg) znamenitě hodí. To mu dopomohlo k novému rozkvětu. V určitém období se daleský poník stal i jatečním zvířetem a tehdy byl skutečně ohrožen vyhynutím. Jako turistický kůň si však získal oblibu a nyní se příležitostně používá i v zápřeži do lehkých kočárů nebo dokonce k místním vozatajským parkurům, kde projevil velkou obratnost, postřeh a díky své síle se snadno dostává i z ošidných situací.


Výskyt a historie:
Tento originální severoanglický pony pochází z Yorkshiru, z východních svahů Pennin. Odedávna je známý silou a spolehlivostí. Jako soumaři nosili tito koníci až 100 kg těžká břemena, pracovali v uhelných dolech i v dopravě. Chov ovlivnil proslulý klusák, velšský kob jménem Comet, po němž mají dodnes tito poníci vynikající klus. Do chovu byli zavedeni i clydesdalové, ale jejich vliv již vymizel. V roce 1950 byl daleský pony blízko vymření, zachránili ho předpoklady pro jízdní turistiku a terénní jízdu.


Popis:
Smolně černý kůň bez bílých odznaků je vysoký nejméně152 cm a dosti těžký. Má dlouhou, ale úhlednou hlavu, nápadně pohyblivé uši, velmi bohatě zvlněnou hřívu a ohon a na nohách bohatý rous. Krk je obloukovitý, vysoko nesený, plec kvalitní, kohoutek výrazný, trup robustní a záď mocná. Poměrně krátké nohy jsou silné, s dobrými klouby a tmavými zdravými kopyty. Chody jsou výborné, krok vysoký, takže spřežení vypadá velmi působivě a hrdě. Proto byl frís nepostradatelný při obřadních průvodech, např. při pohřbech. Později sloužil jako klusák. Po první světové válce mu zůstala jen práce v zemědělství a byl málem na vymření. Zachránila ho holandská Královská chovatelská společnost, dnes je opět populární a vyváží se do světa. Je to věestranný tažný kůň, který se dnes uplatňuje i ve sportu. Slouží jako klusák zapřahaný do dvojkolky zvané gig, uplatňuje se v drezuřě i v cirkusu a dobře chodí pod sedlem, ovšem rekreačně

Temperament:
Dales je velmi citlivý, klidný a ovladatelný. Díky své vytrvalosti může absolvovat i velmi dlouhé turistické jízdy s dospělými i dětmi. Nepopíratelnou předností tohoto plemene je klidná, splehlivá povaha a nemalá odvaha, díky které se dokáže vypořádat s mnohými nebezpečnými situacemi na cestách i v horském terénu. Jako skvělý klusák dokáže za den urazit velké vzdálenosti a v terénu nikdy nezabloudí.
Využití
Daleský pony je pracovní plemeno. Dnes se však využívá jako jezdecký pony v turistickém a rekreačním ježdění. Velkou oblibu má také ve vozatajských soutěžích, kde je velmi pohotový a dobře ovladatelný.

Camargský pony

3. listopadu 2008 v 18:53 | Monča
Název plemene: Camargský pony
Původ: Francie
Typ: pony
KVH: 140 cm
Barvy: bělouš

Historie
Camargský pony pochází z oblasti delty Rhony v jižní Francii. Je to velmi staré plemeno a jeho předky byly koně solutré. Později byli ovlivněni berberskými koňmi, kteří se do Francie dostali během maurských válek. Poníci žijí polodivokým životem ve stádech a tvrdě bojují o svou existenci. Jsou využíváni francouzskými kovboji a po práci jsou opět vypouštěni do volné přírody.

Povaha
Jsou to zvířata nesmírně odolná a skromná. Jsou živí, temperamentní a atletičtí. Nechybí jim odvaha. Mají všechny vlastnosti zdivočelých koní.
Konstituce
Hlava je těžká a velká, krk je velmi krátký. Lopatky jsou strmé a umožňují pohodlný krok a cval. Hřbet je krátký a silný, záď skloněná s nízko posazeným ocasem. Nohy jsou pevné a svalnaté, kopyta tvrdá.
Stst je výhradně bílá, v kohoutku mají průměrně 140 cm.


Využití
Camargské koně využívají francouzští kovbojové nazývaní Guardians na farmách, kde se chová speciální plemeno černých býků určených pro býčí zápasy. Jsou to ale i výborní rekreační a turističtí koně.

Bude Richard Krajčo otcem?

2. listopadu 2008 v 14:55 | Mončičák |  Celebrity, celebrity a jejich trapasy
Před několika dny se v tisku objevily informace o tom, že zpěvák a leader kapely Kryštof Richard Krajčo (31) bude otcem. Jeho přítelkyně Martina Poulíčková (29) je podle její kamarádky v jiném stavu.
Martina Poulíčková se živí jako modelka, nedávno převzala management kapely Kryštov a vystupuje v kouzelnických show Pavla Kožíška. Jak prozradila modelka Hana Mašlíková, se známým iluzionistou nacvičuje některá čísla a vzájemná spolupráce by měla pokračovat. Je právě vnadná Hanka náhradou za Martinu, která by měla čekat svého prvního potomka?
Martina Poulíčková
,,Hanku jsem si vybral na doporučení a jsem s ní velmi spokojen. Nahradit Martinu by neměla. Spolupracuji i s dalšími modelkami, jako je Martina Dvořáková nebo Zuzana Rosáková," řekl nám Pavel Kožíšek, který se odmítl vyjádřit k údajnému těhotenství Martiny. "Její osobní věci rozhodně řešit nebudu."

Pár informaci nepotvrdil, ani nevyvrátil. Už dříve se Krajčo
nechal slyšet, že by se případnému potomkovi nebránil, protože na to mají prý s Martinou věk.Krajčo i Poulčková za sebou už mají nevydařená manželství.Richard se po šesti měsících rozvedl se zpěvačkou Ivou Frühlingovou a Martina byla kdysi vdaná za moderátora sportovních zpráv Televizních novin Pavla Poulíčka. Richard nyní účinkuje ve třetí řadě populárního seriálu Nemocnice na kraji města.
Richard Krajčo

Akbaš

1. listopadu 2008 v 17:50 | monďa |  Atlas plemen psů
-Akbaš je turecký pastýřský pes. Srst je dvou druhů: krátká a dlouhá, s dobře vyvinutým podrostem, vždy bílého odstínu.

ANGLICKÝ NÁZEV:Akbash Dog

Klíčové údaje:

Země původu: Turecko
Doba vzniku:středověk
Původní využití: ochrana ovcí
Využití dnes: ochrana ovcí
Průměrná délka života: 10-11let
Další jména: coban kopegi
Hmotnost: 41-55kg
Výška: 71-86
Druh plemena: Pastevecký pes

Nevhodný do rodiny s dětmi.
Nevhodný do městské zástavby.
Daří se mu v chladném podnebí.
Spokojený, může-li žít a spát venku.
Nesnadno cvičitelný.
Mohou nastat problémy při styku s jinými psy.


PŮVOD:
Plemeno pochází z Turecka. Předci Akbaše se dostali do Malé Asie spolu s pocestnými z východu ve středověku a utiskovali místní chovatele ovcí. Mezi předky plemene se zkoumaly přednosti a nejsilněji vyšel jejich vnější vzhled a dlouhonohost. Bílí Akbaši se pěstují v Malé Asii již více jak tisíc let. Bílá barva umožňuje pastevci lépe odlišit psa ve stádu vlků

CHARAKTER:
Akbaš je předvídavý a opatrný, rychle se orientuje v situaci, je nucen zcela samostatně ochránit stádo. Je vhodný jako hlídací i jako služební pes. Chovat ho jako miláčka rodiny se však nedoporučuje.

Historie plemene :
Turečtí ovčáci vybírali pro chov bíle zbarvené hlídací ovčácké psy pravděpodobně proto, aby je snadno odlišili od šelem. Akbaš pochází ze západního Turecka a bude asi příbuzný s ostatními velkými pasteveckými evropskými psy - komondorem,kuvasem, podhalaňským ovčáckým psem a snad i vzdáleným pyrenejským horským psem.


Diplom za ohodnocení blogu

1. listopadu 2008 v 17:35 | monďa |  Moje diplomy
Tak takhle jsem dopadla.Co myslíte je to dobrý?