Březen 2008

Oceán

31. března 2008 v 16:40 | monca |  Referáty-tropické deštné lesy
Ohrožené a vzácné druhy zvířat a znečistěná voda
Každý živočišný druh má naději na přežití pouze za předpokladu, že žije určitý počet jedinců schopných rozmnožování. Šance druhu na přežití velmi klesá i v případě, že se v malé, početně slabé populaci vyskytují defektní geny. Na seznam ohrožených druhů se organismus dostává ve chvíli, kdy stav jeho populace klesne na 1 000 jedinců v případě živočichů a 120 jedinců v případě rostlin.
Znečištění ropou:
Vypuštěná ropa se může dostat na pobřeží nebo klesá ke dnu. Ropa živočichy usmrtí nebo je obalí lepkavou hmotou. Tak škodí člověk vodě a všem živočichům v ní.
Lov velryb
Lov velryb ve člunech a pomocí harpuny připojené k lanu je prastarým způsobem získávání obživy. Rozmach moderního velrybaření v druhé polovině minulého století a průmyslové velrybaření ve 20. století však způsobily ve všech mořích světa tak rozsáhlou decimaci velrybích populací, že několik druhů velkých kytovců je dnes na pokraji naprostého vyhynutí.
Za pouhých osmdesát let 20. století ulovili velrybáři více než 2 miliony velryb! Nízká rozmnožovací schopnost velryb (samice za celý život porodí v průměru jen 7 až 10 mláďat) a snížená genetická rozmanitost populací mnoha druhů velryb by mohly znamenat, že některé druhy velryb jsou odsouzeny k vymření.
Ohrožení živočichové
Kapustňáci a dugongové jsou dnes nejohroženějšími mořskými savci. Jejich přesné počty nikdo nedokáže odhadnout. Zhruba 1200 jich přežívá ve vodách USA. Koroun bezzubý, který patří také k sirénám, byl vyhuben úplně. Z fosilií zkoumaných paleontology vyplývá, že předchůdci dnešních sirén se objevili zhruba před 50 miliony let. Žili dokonce i ve Středozemí, kde se zrodila legenda o mořských pannách. Jsou to jediní mořští savci, kteří jsou býložraví. Stejně jako velryby mohou sirény žít pouze ve vodě. Jsou tak velké, že by jim tlak, který by na ně na souši působil, rozdrtil vnitřní orgány.
Žraloci
Podle odhadů OSN je každý rok zabito více než 100 milionů žraloků a jim příbuzných ryb. U některých druhů poklesl v posledních deseti letech počet jedinců až o 80%. Další desetiletí pro ně může znamenat postupné vyhynutí.
Obrazek

Slunce

30. března 2008 v 14:49 | Moník |  Referáty-nový zéland
NAŠE HVĚZDA, SLUNCE:
Slunce je naše místní hvězda. Stejně jako ostatná hvězdy je to koule velmi horkých plynů. Je od Země vzdálena asi 150 milionů kilometrů a má v průměru 1,4 miliony kilometrů. Slunce vysílá do prostoru ohromné množství energie. Protože světlo a teplo dopadá i na Zemi, může tu existovat život.
JAK SE BEZPEČNĚ DÍVAT NA SLUNCE ?
Nikdy se na Slunce nedívejte přímo. Jeho světlo je tak jasné, že Vám může poškodit zrak a mohli byste dokonce i oslepnou. Používejte ,,triedr,, nebo dalekohled a promítněte jejich pomocí obraz Slunce na papír - dívejte se na něj.
JAKÝ JE POVRCH SLUNCE ?
Povrch Sluce je bublající, vroucí masa velice horkého plynu, který je neustále v pohybu tak jako rozbouřené moře. Tu a tam vystřelují do výšky několika tisíc kilometrů gejzíry hořících plynů. Říká se jim ,,protuberance,,. Nakonec se ohnou a spadnou spátky. Často se objevují i bouřlivé exploze, takzvané ,,erupce,,, které vymršťují do prostoru částice, jež mohou na Zemi vyvolat magnetické bouře.
CO SE DĚJE, KDYŽ SLUNCE OHŘEJE ZEMI ?
Slunce vysílá k Zemi energii, která zahřívá kontinenty i vodu v oceánech. Plyny ve vzduchu teplo zachycují a zahřívají ovzdaší. Fungují jako skleník, a proto je proces ohřívání nazýván ,,skleníkový efekt,,. Jedním z hlavních plynů, které teplo zachycují, je oxid uhličitý (CO2), který vzniká spalováním paliv.
KDE ZÍSKALO SLUNCE SVOU ENERGII ?
Energie, která způsobuje, že Slunce stále září vzniká v jeho nitru neboli jádru. Tlak uvnitř jádra je nesmírný a teplota tu dosahuje 15 milionů °C. Za těchto podmínet dochází k fúzy (spojování) atomů plynného vodíku, takže vzniká nový plyn, helium (He). Tento proces se nazývá ,,nukleární fúze,,. Vzniká při ní obrovské množství energie.
JAK VYPADÁ SLUNCE UVNITŘ ?
Sluce je tvořeno mnoha vrstvami. V jeho středu je velmi horké jádro, které produkuje energii. Tato energie se vyzařováním dostává ven a dosahuje vnější vrstvy, které se říká ,,oblast vzestupného teplého proudění,,. Tady přenášejí proudy horkého plynu energii na povrch (fotosféry), odkud v podobě světla a tepla uniká. Na povrch je teplota kolem 5500 °C. Sluneční skvrny jsou tmavá místa na povrchu. Teplota na nich je okolo 4000 °C. Některé sluneční skvrny jsou větší než Země.
JAK VZNIKÁ ZATMĚNÍ ?
Občas se Měsíc na své cestě dostane během dne na místo, kde zakryje Slunce, takže zakryje i jeho světlo a vrhne ne Zemi temný stín. Den se náhle promění v noc. Tomu říkáme ,,úplné zatmění Slunce,,.,K zatmění dochází proto, žeze Země se zdá být Něsíc skoro stejně velký jako Slunce a dokáže je zakrýt. Úplné zatmění je vidět je na malé části Země, protože Měsíc vrhá jen malý stín.
BUDE SLUNCE SVÍTIT STÁLE ?
1. Slunce se zrodilo spolu s celou Sluneční soustavou asi před 5000 milionů let. Od té doby nepřetržitě svítí.
2. Během dalších 5000 milionů let se bude Slunce zvětšovat a oteplovat. Zemské oceány se vypaří a život na Zemi zanikne.
3. Protože se Slunce stále zvětšuje, otepluje a rude, bude Země spálena na žhavý popel. Časem ji mohou pohltit vnější vrstvy Slunce.
4. Postupně se začne rudý obr Slunce opět smršťovat. Nakonec se stane bílým trpaslíkem a bude mít přibližně velikost Země

Sluneční soustava

29. března 2008 v 11:10 | Mondula
Sluneční soustava
Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve které se nachází naše domovská planeta Země.
Systém tvoří především 8 planet, více než 3 trpasličí planety, přes 70 měsíců
Planety a trpasličí planety Sluneční soustavy
(především planet Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) a další menší tělesa jako planetky, komety, meteoroidy apod. Planety obíhají po eliptických drahách kolem Slunce, které je v ohnisku elipsy. Měsíce také obíhají kolem planet po eliptických drahách. Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Ta je částí tzv. Supergalaxie, kam patří mj. i galaxie M 31 v Andromedě.Zhruba 99,866% celkové hmotnosti Sluneční soustavy tvoří samo Slunce, které svojí gravitační silou udržuje soustavu pohromadě. Zbylých 0,133% připadá na planety a jiná tělesa.Planety jsou v pořadí od Slunce, Merkur, Venuše (♀), Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun .Po svém objevení byly mezi planety na čas zařazeny i Ceres a Pluto. Ty však nejsou ve svých zónách dominantními objekty a tak jsou dnes označovány jako trpasličí planety. K nim se přidal v roce 2005 objekt s provizorním názvem 2003 UB313, dnes nazývaný Eris, který je podle měření Hubblova vesmírného dalekohledu dokonce větší než Pluto samotné.Důležitými složkami Sluneční soustavy jsou také planetky tzv. hlavního pásu na drahách mezi Marsem a Jupiterem a překvapivě mnoho poměrně velkých těles je dnes nacházeno v oblasti tzv. Kuiperova pásu za drahou Neptunu (Sedna, Quaoar, Orcus ad.) - úplný okraj naší soustavy pak tvoří obrovská zásobárna kometárních jader tzv. Ortův oblak.

Vesmír

28. března 2008 v 17:58 | monda
Vesmír je vše, co existuje - hmota, prostor, energie a čas. Jsou to všechny hvězdy, planety a další objekty ve vesmíru. Bylo vytvořeno mnoho teorií vysvětlujících, jak vesmír vznikl a jak se vyvíjel až do dnešních dnů. Obvykle uznávaná teorie velkého třesku tvrdí, že vesmír byl vytvořen obrovskou explozí před 15 miliardami lety. Vznikla tak hmota, energie, prostor a čas.
Hvězdy a galaxie
Hvězdy vytvářejí seskupení, která nazýváme galaxie. Galaxie obsahují plyny, prach a miliardy hvězd. Galaxie má podobu velkého disku, který je uprostřed dutý - této části se říká jádro. Slunce a jeho planety jsou částí galaxie pojmenované Mléčná dráha.
Vzdálenosti ve vesmíru se měří pomocí rychlosti světla (300 000 km/s, největší známá rychlost).
Existuje mnoho druhů hvězd. Vyvíjejí se a zanikají už mnoho miliónů let. Naše slunce je staré asi 5 biliónů let a bude trvat ještě dalších 5 biliónů let než zanikne.
Sluneční soustava
Sluneční soustavu tvoří Slunce, planety, měsíce, asteroidy a komety. Vznikla asi před 4,5 miliardami let z obrovského oblaku plynů a prachu. Na oběžné dráze udržuje planety gravitační síla Slunce. Planety můžeme rozdělit do dvou skupin: vnitřní tvoří Merkur, Venuše, Země a Mars; do vnější skupiny patří Jupiter, Saturn, Uran, Neptun .
Údaje o slunci
Vzdálenost od Země 149,6 milionů km
Průměr na rovníku 1 392 000 km
Doba jedné rotace 25,4 dne
Teplota na C°povrchu 5500
C°Teplota uprostřed 15 000 000 Slunce soustředí v sobě 99,78% veškeré hmoty a navíc je jediným významným zdrojem energie. Z širšího kosmického pohledu však Slunce není zvlášť významným tělesem - je to běžná hvězda.
Slunce je obrovská koule žhavých plynů - nejvíce vodík, helium.
Hvězdy
Hvězdy jsou zřejmě nejzákladnějším a nejdůležitějším prvkem ve vesmíru jsou to obrovské, žhané koule, vedle toho, že jsou to také jeho nejhmotnější prvky. Typickou hvězdou, kterou zajisté známe všichni, je naše Slunce, jež je od nás vzdáleno 8 světelných minut. Po Slunci druhou nejbližší hvězdou k nám je Proxima Centauri vzdálená 4,3 světelných let. Ovšem vedle Slunce je tu ještě zhruba 200miliad hvězd jen v naší galaxii a v celém vesmíru je jich mnohonásobně více
Hvězdy lze rozdělit podle barvy do několika skupin. Barva závisí na povrchové teplotě hvězdy, stejně jako při postupném zahřívání kovu se jeho barva mění z oranžové na žlutou, bílou a modravou. Hvězdy se vyskytují v rozmezí od 3500°C (ty jsou červené) po 25000°C (ty jsou modré).
Při svém zrodu se většina hvězd podobá rozměrem našemu Slunci. Největší modré hvězdy mají průměr jen asi 20krát větší než Slunce. Hvězdy těchto typů se nalézají v takzvané hlavní posloupnosti, v níž existuje přímá úměra mezi velikostí a barvou. Čím je hvězda větší, tím je žhavější a modřejší.
U hvězd průměrné velikosti, které se nedávno zrodily, platí i úměra mezi barvou a svítivostí. Čím bělejší a žhavější je hvězda, tím je svítivější. Čím červenější a chladnější je hvězda, tím méně jasně svítí.
Souhvězdí
Souhvězdí kdysi...
Spojování hvězd do různých obrazců mělo původně praktický ráz. Ve skupinách jasnějších hvězd lidé odpradávna spatřovali předměty a zvířata, s nimiž se setkávali ve svém okolí. Řekové, kteří řadu těchto představ převzali od předchozích kulturních národů, však vložili do těchto skupinek hvězd - souhvězdí - své báje a pověsti. tak se do podob i označení řady souhvězdí promítl vliv starořeckých představ o světě, zatímco například vlastní jména hvězd jsou většinou arabská.
... A souhvězdí dnes
Kdyby souhvězdí byla vymezena jen jasnými hvězdami v jednotlivých částech hvězdné oblohy, bylo by to nepřesné a mnohdy matoucí. Proto za souhvězdí dnes považujeme určitou část hvězdné oblohy, přesně vymezenou hranicemi. Návrh vypracoval pro Mezinárodní astronomickou unii v roce 1930 Eugéne Delporte, když respektoval v nezbytné míře hranice dané historicky. Hranice souhvězdí tak mají svou obdobu v hranicích států, bohužel i svým často složitým průběhem. Celé hvězdná obloha je rozdělena na 88 souhvězdí.

Referát Asie

27. března 2008 v 16:06 | Mončičák
ASIE
Asie je největší světadíl světa. Má celkovou rozlohu 44,4 mil. km2.
Její obyvatelstvo tvoří převážně žlutá rasa, ale můžeme se zde setkat s bělochy, či míšenci. Je zde celkem 3,5 miliardy obyvatel (převážně Čína a Indie). Najdeme zde všechny druhy náboženství: islám (JZ Asie a muslimové), judaismus (Izrael a židé), hinduismus (Indie), buddhismus (Indie), konfucianismus (Čína), křesťanství (Rusko). V Asii najdeme i největší pohoří světa - Himaláje, mnoho řek - Ob, Chang Jiong, Mekong, Indus, Ganga… Její hranice s Evropou nedělí žádné moře, ale pohoří Ural, řeka Emba, podél kaspického moře a podhůří Kavkazu.
Fakta o Asii:
Rozloha: 44 410 000 km2
Nejvyšší bod: Qomolangma (Mt. Everest) 8 850 m
Nejnižší bod: hladina Mrtvého moře -408 m
Nejvyšší pohoří: Himaláj (Nepál, Čína, Indie, Bhútán)
Nejdelší řeka: Chang Jiang 6 379 km
Řeka s největším povodím: Ob 2 990 000 km2
Největší jezero: Kaspické moře 371 000 km2
Počet obyvatel: 3 796 000 000 (2002)
Počet států: 47
Největší stát (km2): Čína 9 574 479 km2
Stát s největším počtem obyvatel: Čína 1 306 668 480 (2002)
Nejlidnatější stát (obyv./km2): Singapur 6 432 obyv./km2
Nejbohatší stát: Japonsko 33 550 USD/obyv./rok
Nejchudší stát: Tádžikistán 170 USD/obyv./rok
JIHOZÁPADNÍ ASIE
V jihozápadní Asii najdeme pohoří Kavkaz a Taurus, Arménskou vysočinu, Mezopotamskou nížinu, pouště a řeky Tigris a Eufrat. Díky Perskému zálivu se zde těží ropa a zemní plyn. Jsou zde arabové, kteří vyznávají náboženství islám. Podnebí je v jihozápadní Asii subtropické. V hospodářství je významné hlavně bankovnictví, obchod a zemědělství.
STÁTY JIHOZÁPADNÍ ASIE - ARABSKÉ STÁTY:
Sýrie: Hlavním městem je Damašek. Mluví se zde arabsky. Sýrie má 16,3 mil. obyv.
Irák: Hlavním městem je Bagdád. Mluví se zde arabsky. Irák má 22,7 mil. obyvatel.
Saudská Arábie: Hlavním městem je Rijád. Mluví se zde arabsky. Saud. Arábie má 22 mil. obyvatel.
Jordánsko: Hlavním městem je Ammán. Mluví se zde arabsky. Jordánsko má 5 mil ob.
Spojené arabské emiráty: Hlavním městem je Abú Zabí. Mluví se zde arabsky. Spoj. arabské emiráty mají 2,4 mil. obyvatel.
Izrael: Izrael je druhý nejvyspělejší stát Asie. Hlavní město je Jeruzalém. Mluví se zde novohebrejsky a arabsky. Izrael má 5,8 mil. obyvatel. Izrael je židovský stát. Jeho obyvatelé (židové) vyznávají náboženství judaismus. Díky přistěhovalcům je zde vysoká porodnost. Důležité je zde strojírenství, broušení diamantů a cestovní ruch.
NEARABSKÉ STÁTY:
Nearabské státy obývají zejména Kurdové, Peršané a Turci. Dobré podmínky pro zemědělství mají pouze pobřežní oblasti Turecka, Kypru a Zakavkazska. Pěstují se zde např. obiloviny, ovoce (citrusy a vinná réva), tabák a bavlna. V sušších oblastech (vých. Turecko, Írán) lidé chovají ovce, kozy a velbloudy. Důležitý je zde potravinářský průmysl a cestovní ruch.
Afghánistán: Hlavním městem je Kábul. Mluví se zde paštštsky a daríjsky. Afghánistán má 25,8 mil. obyvatel.
Írán: Hlavním městem je Teherán. Mluví se zde persky. Írán má 65,6 mil obyvatel.
Turecko: Hlavním městem je Ankara. Mluví se zde turecky. Turecko má 65,7 mil. obyv.
Gruzie: Hlavním městem je Tbilisi. Mluví se zde gruzínsky. Gruzie má 5 mil. obyvatel.
Arménie: Hlavním městem je Jerevan. Mluví se zde arménsky. Arménie má 3,3 mil. ob.
Ázerbájdžán: Hlavním městem je Baku. Mluví se zde ázerbájdžánsky. Ázerbájdžán má 7,4 mil. obyvatel.
STŘEDNÍ ASIE
Ve střední Asii je vnitrozemské podnebí. Najdeme zde pohoří Pamír, Ťan Šoa, Kaspickou nížinu, Turaňskou nížinu, Kaspické moře a Aralské jezero. Je zde hodně nerostného bohatství jako např. železná ruda, barevné kovy, ropa a zemní plyn. Je zde hutnický, textilní a potravinářský průmysl. Lidé zde chovají ovce, velbloudy, kozy a jesetery a pěstují bavlník, obilí a citrusy.
STÁTY STŘEDNÍ ASIE:
Kazachstán: Hlavním městem je Astana. Mluví se zde kazašsky a rusky. Kazachstán má 16,7 mil. obyvatel.
Kyrgyzstán: Hlavním městem je Biškek. Mluví se zde kyrgyšsky. Kyrgyzstán má 4,7 mil. obyvatel.
Turkmenistán: Hlavním městem je Ašchabad. Úřední jazyk je zde turkmenština. Turkmenistán má 4,5 mil. obyvatel.
Tádžikistán: Hlavním městem je Dušanbe. Úřední jazyk je zde tádžičtina. Tádžikistán má 6,4 mil. obyvatel.
Uzbekistán: Hlavním městem je Taškent. Úřední jazyk je zde uzbečtina. Uzbekistán má 24,8 mil. obyvatel.
JIŽNÍ ASIE
Jelikož jižní Asii prochází rovník, je zde tropické podnebí. Jsou zde džungle. Můžeme zde najít Himaláje, Indogan. nížinu a Dekánskou plošinu. Najdeme zde bílou rasu obyvatel, jsou tu ale i Hindové a Bengálci, kteří vyznávají většinou islám a hinduismus.
STÁTY JIŽNÍ ASIE:
Indie: Hlavním městem je Nové Dillí. Úřední jazyk je zde angličtina a hindština. Indie má 1 miliardu obyvatel - vysoký přírůstek. Lidé zde vyznávají náboženství hinduismus. Pěstuje se zde rýže, pšenice, proso, čajovník, bavlník, podzemnice olejná a jutovník - přesto je zde nedostatek potravy. Je zde dostatek nerostných surovin a potravinářský, textilní, strojírenský a hutní průmysl.
Pákistán: Hlavním městem je Islámábád. Úřední jazyk je zde angličtina a urdština. Pákistán má 141,6 mil. obyvatel.
Nepál: Hlavním městem je Káthmándú. Úřední jazyk je zde nepálština. Nepál má 24.7 mil. obyvatel.
Bangladéš: Hlavním městem je Dháka. Úřední jazyk je zde bengálština. Bangladéš má 129,2 mil. obyvatel.
Bhútán: Hlavním městem je Thimphu. Úřední jazyk je zde dzongkha. Bhútán má 2 mil.obyvatel.
Srí Lanka: Hlavním městem je Kolamba. Úřední jazyk je zde sinhálština a tamilština. Srí Lanka má 19,2 mil. obyvatel. Srí Lanka ježí na ostrově Cejlon a je známým vývozcem čaje.
JIHOVÝCHODNÍ ASIE
V jihovýchodní Asii lidé vyznávají náboženství buddhismus. Lidé jsou tu rasy většinou žluté (Vietnamci, Malajci…). Pěstuje se zde rýže, kaučuk, ananasy a další tropické ovoce, těží se tu cín a je zde především textilní průmysl.
STÁTY JIHOVÝCHODNÍ ASIE:
Kambodža: Hlavním městem je Phnompenh. Úřední jazyk je zde khmerština. Kambodža má 12,2 mil. obyvatel.
Vietnam: Hlavním městem je Hanoj. Úřední jazyk je zde vietnamština. Vietnam má 78,8 mil. obyvatel.
Malajsie: Hlavním městem je Kuala Lumpur. Úřední jazyk je zde malajština. Malajsie má 21,8 mil. obyvatel.
Indonésie: Hlavním městem je Jakarta. Úřední jazyk je zde indonéština. Indonésie má 224,8 mil. obyvatel.
Filipíny: Hlavním městem je Manila. Úřední jazyk je zde filipínština a angličtina. Filipíny mají 81,2 mil.obyvatel.
Brunej: Hlavním městem je Bandar Seri Begawan. Úřední jazyk je zde malajština. Brunej má 0,3 mil. obyvatel.
ZLATÝ TROJÚHELNÍK
Barma (Myanma): Hlavním městem je Rangún. Úřední jazyk je zde barnština. Barma má 41,7 mil. obyvatel.
Laos: Hlavním městem je Vientiane. Úřední jazyk je zde laština. Laos má 5,5 mil. obyv.
Thajsko (Siam): Hlavním městem je Bangkok. Úřední jazyk je zde thajština. Thajsko má 61,2 mil. obyvatel.
VÝCHODNÍ ASIE
STÁTY VÝCHODNÍ ASIE
Čína: Hlavním městem je Peking. Úřední jazyk je zde čínština. Čína má 1,3 miliardy obyvatel. Čína má dostatek nerostných surovin např. zemní plyn, železná ruda, uhlí… Je zde komunistický režim, ale povoleno soukromé podnikání.
Mongolsko: Hlavním městem je Ulánbátar. Úřední jazyk je zde mongolština. Mongolsko má 2,7 mil. obyvatel.
Japonsko: Hlavním městem je Tokio. Úřední jazyk je zde japonština. Japonsko má 126,5 mil. obyvatel.
Severní Korea: Hlavním městem je Pchjongjang. Úřední jazyk je zde korejština. Sever. Korea má 21,7 mil. obyvatel.
Jižní Korea: Hlavním městem je Soul. Úřední jazyk je zde korejština. Již. Korea má 47,5 mil. obyvatel.

Čína

24. března 2008 v 11:11 | Monča

Čína

Čína je lidová republika,čínsky se nazývá Zhonghua Renmin Gongheguo,je to stát ve východní Asii s přístupem k okrajovým mořím Tichého oceánu,bez Tchaj wanu 9 560 980 km čtvereční, ,což jí dělá třetím největším státem na světě. Hustota zalidnění je 124 lidí na km čtvereční má 1 182 mil.obyvatel,úřední jazyk je čínština, ,měnová jednotka je Renminbi yuan(žen-min-pijüan)=10 jiao (ťiao)= 100 fenů.Hlavní město je Peking s 5,8 miliony obyvatel. Rozsáhlé území Číny se dělí na tři velké celky se zcela odlišnými přírodními podmínkami,jsou to
a) Pouště, pouště na severozápadně zaujímají pánve Tarimskou a Ujgurskou,které jsou omezené horskými soustavami Tian Shan a Altaje,i široké pásmo podél hranic s Mongolskem,poušť Gobi,pouště jsou území s extrémně kontinentálním,silnými mrazy v zimě a vysokými teplotami v létě,trpí naprostým nedostatkem srážek .V poušti Taklamaklan neprší vůbec.Srážky jsou jen v horách kde pramení řeky,vesměs však vysychají v poušti ,nebo končí v jezerech.V Altaji pramení Sibiřská řeka Irtviš .
b) Tibetská náhorní plošina, je nejvýše položeným místem v Číně.Je to největší náhorní plošina na světě je obklopena i prostoupena horskými pásmy např:Karakorum a Himaláj .Vysokohorské podnebí s teplotními rozdíly.Srážky jsou jen na jihu a v horách,kde jsou ledovce a permafrost .Tibetská plošina je pramennou oblastí většiny čínských řek.
c) Východní monzunová Čína,je hustě osídlené území,převážně hornaté ,rozsáhlé nížiny jsou jen na dolních tocích řek. Průměrné lednové teploty mají rozpětí od -20 na severu do 18 na jihu.Srážky dosahují v severovýchodní Číně 500-600 mm,v jihovýchodní Číně až 2600 mm.

Veletoky:Jang-c'-tang,žlutá řeka a na severní hranici Amur.
Rostlinstvo:ve východní Číně zastoupena všechna vegetační pásma,od horských jehličnatých lesů na krajním severovýchodě,přes smíšené opadavé lesy a subtropické porosty až po vždy zelené pralesy monzunového typu.
Čína je nejlidnatější stát světa.Číňané tvoří 91,9% obyvatel.porodnost 2,1% úmrtnost je 0,63 %.rodina průměrně 3,96 členů.Délka života u mužů je 67 a u žen 71.Děti do 15 let tvoří 27% populace,negramotných je 15,9%.
Náboženství 58% bez vyznání,30% taoismus a konfuciánství,buddhisté 8%,muslimové 2,5%.Od roku 1979 rozpuštění hospodářských komun,podpora individuálního podnikání,přístup cizího kapitálu,zvláštní ekonomické zóny.
Hrubý národní produkt 370 USD na obyvatele,Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva činí 59,7% z čehož 66,7% pracuje v zemědělství,vytváří 27%hrubého domácího produktu.obdělává se 10,1% území41,7% pastviny,13,2 zalesněno.Základní plodinou jsou obiloviny,rýže,pšenice,kukuřice a brambory,sója,podzemnice olejná , sezam ,cukrová řepa i třtina,bavlník,čajovník,tabák a ovce.Intenzivní chov prasat,drůbeže,skot,ovce,koně.
Zemědělství zajišťuje potravinovou soběstačnost.
Čína trpí nedostatkem surovin,těží se hnědé a černé uhlí,železo,vzácné kovy,sůl,ropa,zemní plyn,zlato,pyrity a rtuť.
Tradiční potravinářský,textilní,hutnický,strojírenský,chemický a elektrotechnický průmysl.
V roce 1991 vyrobeno 67,2mil. tun železa,70,4 mil. tun oceli,302 mil. tun cementu,40,1 mil. tun průmyslových hnojiv,26,2 mil. televizorů,36,3 mil. jízdních kol . 78,4 mil.tun cukru.
Čína má svůj vlastní jaderný a raketový potenciál a podílí se na kosmickém výzkumu.
Dopravní síť zahrnuje 53 000 mil.km železnic,1 mil km silnic a 109 200 km vodních cest.
Chrám nebes
CRW_3305.jpg

Trakénský kůnˇ

23. března 2008 v 15:42 | monca
TRAKÉNSKÝ KŮŇ
V oblasti polských Mazur, Litvy, Lotyšska a Estonska žil původní, polskému konikovi blízký hnědák-schweikenský pony. Stal se předkem žmunského koně, plemen baltických i finských a kromě toho také teplokrevného koně trakénského. V roce 1732 založil pruský král Friedrich Wilhelm I.hřebčín v Trakénách nedaleko Královce (Kaliningrad), dnes na území Ruska. Základem chovu se stal zušlechtěný schweikenský pony, nazývaný také koněm mazurským. Místní klisny pak kryli dovezení arabští hřebci a plnokrevníci. V krátké době dodával hřebčín chovné hřebce pro celé Prusko a kočárové koně pro místní potřebu. koncem 18. století začal hřebčín dodávat koně pruské armádě. výborně se osvědčili, udrželi si pověst nejlepších vojenských koní až do 2. světové války. Plemeno prodělalo značné změny. Do 1. světové války to byli především koně jezdečtí, potom byl omezen příliv plnokrevníků a trakén se stal všestranně využitelným koněm. V roce 1943 byla část stáda evakuována do tehdejší západní části Německa a tam chov pokračoval. Část trakénů se dostala i do Čech, zbytek byl chován v někdejší NDR a v Polsku.
Moderní trakénský kůň je 162 až 165 cm vysoký, u nás 167 až 172 cm. Obvod hrudi nemá přesáhnout 200 cm, holeň naopak nemá mít menší obvod než 20 cm. Hmotnost je 550 až 600 kg. Hlava je ovlivněna plnokrevníkem, ale je kratší, elegantní krk je dlouhý, stavba těla vyvážená, harmonická, dost robustní. Nohy jsou velmi kvalitní, chody vynikající a povaha dobrá. Povoleny jsou všechny čisté barvy. Je to ochotný a odolný kůň, vhodný pro všechny jezdecké sporty.

Dalanský pony

22. března 2008 v 10:21 | Monika

Dalanský pony

Vysvětlení názvu:

Jméno jednoho z devíti plemen britských ponyů je odvozeno od místa původu, malého okrsku v Severním Yorkshiru, na východních svazích Pennin. Dales je drsný, ale malebný kraj, každému příteli zvířat dobře známý z popisů proslulého veterináře dr. Heriotta, kde se uchovalo mnoho původních přírodních hodnot včetně starobylých plemen zvířat.

Původ a historie:

Daleský pony je původní plemeno ze severovýchodní Británie. Choval se výhradně na východních svazích Pennin v Northumberlandu a v severním Yorkshiru. Plemeno má velmi hluboké kořeny, zřejmě je potomkem keltských poníků, kteří se dokonale přizpůsobili drsnému, skalnatému prostředí. Teprve v posledních sto letech ovlivnili chov velšští poníci, kteří poněkud vylepšili vzhled a chody těchto koní.
Dalesové se po staletí příliš nezměnili, byla to všestranná pracovní zvířata, a používali se k tahu, k jízdě i k zemědělským pracím. V 17. a 18. století pracovali hlavně jako soumaři. Jejich pracovní schopnosti byly velmi oceňovány, ale teprve v 19. století se začala věnovat větší pozornost jejich sportovnímu využití. Dalesští poníci byli velmi silní, vytrvalí, skromní, ale rozhodně ne rychlí. Osvědčovali se nejvýše jako koně cestovní, v kroku nebo pomalém klusu. V 19. století byl do Dalesu dovezen hřebec velšského koba jménem Comet. Byl to skvělý klusák, který dosahoval v klusáckých závodech mimořádných výsledků, a to i při značném zatížení. Ten byl použit v chovu s místními klisnami a řadu svých dobrých vlastností předal potomkům. Do chovu se koncem století zavedli i těžcí clydesdalové, ale neosvědčili se a jejich vliv brzy vymizel, nejvýše se dochovaly bílé odznaky.
V 50. letech 20. století chov dalesů značně upadl a plemeno bylo ohroženo vyhynutím. Naštěstí se právě v té době objevil zájem o turustiku na koních, pro kterou se poměrně vysoký a velmi silný dales (bez námahy uveze 100 kg) znamenitě hodí. To mu dopomohlo k novému rozkvětu.

Popis a charakteristika:

Dales je typický pony velkého formátu, s dlouhou hlavou, robustní stavbou, dlouhým hřbetem, což je upomínka na použití jako soumara, a s mohutnou zádí. Je to kůň známý silou a spolehlivostí, poměrně skromný, klidný, vnímavý a ovladatelný. Jako pracovní kůň je vynikající. Na počátku 20. století se velmi podobal malému clydesdalovi, avšak postupně byly všechny tyto stopy vymýceny a dnešní daleský pony je v podstatě zušlechtěným obrazem původního předka.
Daleský pony je na poníka značně vysoký, v kohoutku měří 140 - 144 cm, je tedy větší než jeho příbuzný fellský pony. Zbarvení je zpravidla vrané s poměrně vysokým leskem, bývá to však i hnědák nebo tmavý hnědák. Vzácně se u něj objevují bílé znaky, které jsou však nežádoucí, takže se připouští jen malá hvězda na čele a bílé ponožky nebo korunky. V žádném případě nejsou přípustné bílé lysiny nebo celá bílá tvář, podkolenky, ani světlá kopyta. Jako všichni poníci má velmi bohatou hřívu a ohon a na nohách je dosti dlouhý a hustý rous, zčásti kryjící i kopyto. Poměrně dlouhá hlava má malé, zahrocené uši a velmi pohyblivé chřípí. Mimořádná síla koně se projevuje i v robustní svalnaté pleci a mohutné zádi, poněkud měkčí hřbet není na závadu. Hrudník je velmi hluboký, s velkým obvodem, žebra dobře klenutá. Také bedra jsou široká a dobře vázaná. Nohy nejsou příliš silné, ale obvod karpu by neměl být menší než 20 cm a klouby jsou ploché. Kvalita kopyt je vynikající. Moderní dales se od původního typu i od odchovů ovlivněných clydesdalem liší vynikající kostrou, korektním postojem nohou a velmi tvrdými, tmavými kopyty.

Povaha:

Na rozdíl od mnoha poníků, kteří jsou poměrně svéhlaví a svérázní, je dales velmi citlivý, klidný a ovladatelný. Je to mimořádně pracovité zvíře, které je schopné obstát v každé situaci. Jeho horský původ se projevuje hlavně v neobyčejně jistém kroku a výborném orientačním smyslu. Díky těmto vlastnostem a své vytrvalosti a spolehlivosti byl v poslední chvíli zachráněn. Když totiž pozbyl svého původního pracovního využití v dolech i v zemědělství a oblíbené závody klusáků, které se tradičně v Dalesu konaly, byly nahrazeny moderními klusáckými dostihy, zachránil se dales jako vynikající kůň pro rekreační jízdy. Díky své vytrvalosti může absolvovat i velmi dlouhé turistické jízdy s dospělými i dětmi. V určitém období se daleský pony stal i jatečním zvířetem a tehdy byl skutečně ohrožen vyhynutím. Jako turistický kůň si však získal oblibu a nyní se příležitostně používá i v zápřeži do lehkých kočárů nebo dokonce k místním vozatajským parkurům, kde projevil velkou obratnost, postřeh a díky své síle se snadno dostává i z ošidných situací.

Využití a sport:

Tento pony vznikl jako ryze pracovní plemeno a vysoce užitkové vlastnosti si přes všechny změny uchoval. Prodělal značné zvraty v různém nasazení k rozmanitým účelům. Původní poníci byli všestranní, sloužili jako koně jízdní, tažní, soumaři i zemědělští pracovníci, pracovali tedy pod širým nebem za každého počasí. Postupně se využití vyhraňovalo a daleští poníci se uplatňovali především tam, kde bylo za potřebí velké síly. Jako soumaři údajně běžně nosili metrákové náklady. S rozvojem těžby cínu, uhlí a ostatních surovin se tito silní poníci stali pracovníky v dolech a v dopravě na povrchu. Patřili také k hlavním dopravcům olověné rudy z dolů na pobřeží. Teprve spalovací motory je z dopravy vytlačily, ale v zemědělství tito koně pracovali až do poloviny 20. století jako všestranná a díky své skromnosti levná pracovní síla.
Dnes je daleský pony spíše zvířetem sportovním, uplatňuje se jak v tahu tak v jízdě, ale hlavně v turistice. Nepopíratelnou předností tohoto plemene je klidná, splehlivá povaha a nemalá odvaha, díky které se dokáže vypořádat s mnohými nebezpečnými situacemi na cestách i v horském terénu. Jako skvělý klusák dokáže za den urazit velké vzdálenosti a v terénu nikdy nezabloudí.

Gypsy Vanner

21. března 2008 v 19:20 | monda
Gypsy Vanner
PŮVOD: IRSKO.
ZBARVENÍ: VRANÍK, GROŠÁK, HNĚDÁK, STRAKÁČ.
EXTERIÉR: BUJNÁ HŘÍVA A OHON.
VYUŽITÍ: POLICEJNÍ JEZDECKÝ KŮŇ


Hlasujte v SONB

20. března 2008 v 16:10 | Monča
Pls hlásněte pro mě v Sonb zde Dík moc za hlásky

Udělala sem malou změnu

19. března 2008 v 19:59 | Lůca
Líbí se vám ,jak sem změnila pozadí??


Araber badwand

19. března 2008 v 19:31 | Lůca |  Foto koní-slawik


Araber-na plochu

19. března 2008 v 19:26 | Lůca |  Foto koní-slawik
úchvatné fotky koníků na stránce:http://slawik.com/


foto koček

19. března 2008 v 14:39 | Monika |  foto zvířat
Norská lesní kočka
Další kočičky

Koníci

18. března 2008 v 14:24 | Moník |  Foto-koně

Akvarijní rybky

17. března 2008 v 15:08 | Mondula |  Domácí zvířata

Zákony akvarijních rybiček

Zákon psychické vyrovnanosti
Akvarijní rybičky jsou jediná zvířata,z jejichž chování vás neraní mrtvice.Budete-li mít štěstí.Pozorovat akvarijní rybičky je stejně nudné,jako pozorovat přátelské fotbalové utkání týmů dvou sousedních vesnic.Ale občas to uklidňuje.Obojí.V každém akváriu se najde rybička,která bude s oblibou požírat ty ostatní.Chcete-li zabránit tomu,aby rybička požírala ostatní rybičky,musíte mít v akváriu rybičku pouze jednu.
Zýkon jednostrannosti
Neočekávejte od rybiček nic jiného,než plavání a žraní.
Jste-li chovatelem piraní,doporučuje se sypat krmení ze štaflí.Mnohem jednoduší než obcházet známé s igelitovými pytlíky s přebytečnými rybičkami je spláchnout rybičky do záchodu sám.Vodní šneci se množí ještě rychleji než rybičky.Většina rybiček končí svůj život v záchodových trubkách.