Zvířata tropických deštných lesů

9. února 2008 v 13:18 | Monča |  Referáty-tropické deštné lesy
Kolibříci
Kolibříci jsou rekordmany v ptačí říši. O tom vypovídá i počet zápisů v Guinnesově knize rekordů. Je jich celkem sedm a to v kategoriích: nejmenší pták (velikostně i hmotnostně), nejrychlejší mávání křídly, nejméně per, nejlínější sameček, nejmenší vejce, největší zobák v poměru k tělu a nejmenší hnízdo. A to jsou jen některé superlativy těchto drobných ptáků, kterých je v současnosti známo okolo 320 druhů.
Anatomie a opeření
Kolibříky si skoro vždy spojujeme s tím nejmenším, co známe. Ne vždy to je pravda. Opravdu nejmenší kolibřík (Mellisuga heleneae) měří do špičky zobáku po konec ocasu 5,5 cm. Z toho na zobák připadá 1,5 cm a na ocas okolo 2,5 cm. Když si to sečteme a odečteme tak nám vyjde, že na tělíčko (kostru, svaly a všechny vnitřní orgány) zbývá jen 1,5 cm. Naproti tomu největší kolibřík (Kolibřík velký) je dlouhý okolo 21 cm. Z celkové váhy kolibříka tvoří 25 % létací svaly a 19 až 25 % srdce, které vyplňuje téměř polovinu tělní dutiny (pro srovnání lidské srdce váží jen okolo 0,5 % váhy těla). Ve srovnání s jinými srdci je také neuvěřitelně výkonné. U kolibříka rubínového bylo naměřeno za naprostého klidu 615 tepů za minutu (9 x více než u člověka).
Stejně zajímavá je i stavba křídla. Pažní kost je krátká a podporu křídel tvoří hlavně záprsní a prsní kůstky. Kostra přední končetiny se díky tomu může otáčet na lopatkovém pletenci téměř do polokruhu. Toto uspořádání dává možnost kolibříkům létat podobným stylem jako hmyz. U normálních ptáků opisuje špička křídla nepravidelnou elipsu, ale hmyz a kolibříci opisují ležatou osmičku a kmitají křídli tak rychle, že je okem ani nepostřehneme. Obě křídla vytvářejí okolo letícího kolibříka mlžný závoj a charakteristický bzukot. Let kolibříků je opravdu hoden zvláštní pozornosti. Žádný jiný pták totiž nedokáže letět do všech směrů, vířit dlouho na jednom místě, zastavit uprostřed letu či najednou zabočit do pravého úhlu. Aby tyto akrobatické kousky dokázal, musí kolibřík neuvěřitelně rychle kmitat křídly. Pokud je malý kolibřík na místě, tak kmitá až 60 x za sekundu. Pokud se pohybuje směrem dopředu, tak 70 až 80 x za sekundu (letí přitom rychlost až 80 km/hod) a při svatebním letu dokáže kmitat až 200 x za sekundu.
Neméně zajímavé je u kolibříků jejich zbarvení. Základ tvoří většinou černý pigment na němž jsou miliony jemných keratinových destiček. Někdy bývají jen 0,5 nm silné a mají eliptický průřez a jsou vyplněny vzduchem. Když na ně dopadne sluneční paprsek, tak dojde k lomu a rozkladu bílého světla. Od peří se pak odrážejí vlny světla kovových barev.
Získávání potravy
Díky své aktivitě musí mít kolibříci i značně rychlou látkovou výměnu. Tomu odpovídá i skladba potravy. Jejími složkami je nektar z květů rostlin a drobný hmyz. Z nektaru získávají energeticky bohatou a lehce stravitelnou glukózu a fruktózu a z hmyzu bílkoviny, vitamíny a nerostné látky. Obě tyto složky jsou pro kolibříky nepostradatelné. Jeden kolibřík musí denně navštívit okolo 2000 květů aby nasbíral dostatek nektaru. U každého květu se zastaví, zasune dovnitř zobák a z něj vysune dlouhý rýhovaný jazyk zakončený ve tvaru písmene V a začne sát nektar. Některé rostliny přitom i opyluje. Pokud by se přepočítala dávka energie, kterou nasbírá kolibřík za jeden den na lidská měřítka, tak by vyšlo, že průměrný člověk by musel sníst okolo 140 kg masa. Proto shánění potravy představuje téměř jedinou denní aktivitu kolibříka.
Rozmnožování
Kolibříci jsou značně nesnášenliví ptáci. Při hájení některých květů jsou ochotni napadnout i o hodně větší sovy či dravce. Ovšem nejvíce agresivní jsou samečci v době rozmnožování, kdy se nahánějí a bojují mezi sebou. Nezřídka tyto souboje končí na zemi. Poté předvádějí samičkám úchvatné svatební tance. Po oplodnění se dále sameček o svoji družku vůbec nestará. Samice si staví hnízdo z rostlinných vláken a pavučin na těžko přístupných místech. Samozřejmě, že k velikosti kolibříků patří i velikost hnízda. Nejmenší jsou asi poloviční s velikostí vlašského ořechu. Do hnízda samička snese dvě bílá vejce. Mláďata se líhnou po 12 až 21 dnech úplně holá. Na rozdíl od většiny ostatních ptáků nemají mláďata prachové peří. Z hnízda vylétají po 19 až 29 dnech (záleží na hojnosti potravy).
Odpočinek
Při svém rychlém metabolismu by kolibříci museli sbírat potravu i v noci, na což nejsou uzpůsobeni. Tento problém vyřešili kolibříci snížením metabolismu. Ten se zpomaluje natolik, že připomíná zimní spánek u jiných živočichů. Například teplota se sníží až na 14,5 şC. Ten samý proces se spustí, pokud teplota okolního prostředí klesne pod určitou mez.
Výskyt
Kolibříci se vyskytují jen na americkém kontinentě a přilehlých ostrovech (Kuba, Trinidad). Nejseverněji žije kolibřík rudohrdlý (od Floridy až po jižní Labrador) a kolibřík zlatý (střední Mexiko až k hranicím Aljašky). Naopak na kolibříka velkého můžeme narazit i v Ohňové zemi. Stejně jako nedělá problém kolibříkům žít na severu či jihu, tak se také vypořádali i s nadmořskou výškou. Mnoho druhů žije v Andách (například kolibřík velký žije až ve 4800 metrech).
Nejmenší kolibřík na světě- samečekMellisuga helenaeměří okolo57 mma váží1,6 g, přičemž hlava a ocásek tvoří více než polovinu délky!!
Vřešťan rezavý


Délka těla u silných samců dosahuje téměř 70 cm, samice jsou 44 až 52 cm dlouhé. Délka ocasu 54-79 cm. Vřešťani rezaví váží 4,1 až 8,5 kg, čímž patří k největším opicím Nového světa. Jsou to velké tmavě červené až purpurově hnědé opice s výraznou partií brady a dlouhým chápavým ocasem. Hřbet a boky jsou bledší a zářivě oranžové až zlaté. Hlava je velká, hlavně u samců v oblasti hrdla naběhlá a vystupující. Na bradě rostou víceméně nápadné vousy, které jsou u samců značně delší než u samic. Plece jsou robustní, ve srovnání s nimi působí zadek drobně a slabě. Ocas, vousy a nohy jsou u silných starých samců často načernalé. Obličej je téměř holý a černý. Ocas je chápavý, na konci je na spodní straně lysý jako prst a umožňuje uchopovat předměty. Žije v tropické Jižní Americe od And od Kolumbie po jihovýchodní Peru a podél řeky Madeira až k Amazonce, avšak pouze na severní straně. Obývá tropický deštný les až do výšek 1200 m. Je to vysloveně stromový druh, pravidelně používající ocas pro pohyb ve větvích jako pátou ruku. Tito vřešťani tvoří tlupy vedené silným samcem, v korunách stromů a liánách hledají plody a listy. Březost trvá 186-194 dnů, poté se rodí jedno mládě, které matka nosí s sebou.
Vřešťan pláštíkový
Český název : Vřešťan pláštíkový
Latinský název : Alouatta palliata
Třída : savci
Řád : primáti
Lexikon : savci
Mapa zoo : pavilon tropů

Mapa světa : Jižní Amerika

Kočkodan obecný: 40-83 cm, váha 3,5-7,7 kg, žijí obvykle v rodinných útvarech o 6-60 zvířatech.
Kočkodan zelený
Délka těla: samci 45-83 cm, samice 50-110 cm, hmotnost 2,5 až 7,7 kg. Obličej je černý, srst šedá, někdy olivově hnědavá. Žije v Africe kromě oblastí deštných pralesů, v Somálsku a Namibii. Obývá suché i vlhké křovinaté a lesnaté savany, galeriové lesy, potřebuje vodu. Potravu tvoří listy, výhonky, plody, nať a hmyz. Nepřáteli jsou všechny velké a střední kočky, velmi vzácně hyeny, paviáni, orli, krokodýli a krajty. Březost trvá asi 175-200 dní. Poté se rodí jedno mládě, které se pevně drží srsti matčina břicha, je půl roku kojeno a po dvou měsících přejde na pevnou stravu. Dospívá přibližně ve dvou letech věku.
Kočkodan husarský
patří mezi kočkodany, ale způsobem života je výjimkou. Kočkodani jsou totiž pralesní nebo alespoň stromová zvířata. Žijí jenom v Africe na jih od Sahary a známe jich asi dvacet druhů. Téměř všichni žijí v pralesích, jen kočkodan zelený zabydlel buš a savanu a pralesům se vyhýbá. Kočkodan husarský šel ještě dál.

Šimpanz učenlivý Šimpanzi používají při komunikaci mezi sebou více než 30 různých hlasových projevů. / Foto: sxc

Šimpanz je vyjimečný svými přirozenými instinkty a schopnostmi učit se novým věcem.
Podle chování šimpanzů v přírodě si může utvořit obraz o životě našich předků.
Šimpanz - latinský název Pan troglodytes
rozšíření : Gambie, jižní Mali, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Nigérie, Sierra Leone, Kamerun, Senegal, Středoafrická republika, Gabun, Kongo, Zair, západní Uganda, jižní Súdán, Rwanda, Guinea, Burundi, západní Tanzanie.
výška, délka : Samci šimpanze měří 77 - 94 centimetrů, samice 64 - 85 centimetrů. Výška se pohybuje v rozmezí 120 až 170 centimetrů.
hmotnost : Samci šimpanze váží 45 - 55 kilogramů, samice 40 - 45 kilogramů.
způsob života: Šimpanzi jsou aktivní zvířata, která žijí v tlupách 25 - 70 jedinců, které se dělí na menší volné skupiny. Vzájemná péče o srst a přátelské projevy uklidňují ostatní opice. Spory jsou mezi šimpanzy velmi časté, dochází přitom k hrozbám, naježení chlupů a ke křiku a vřeštění.
Potrava: Potrava šimpanzů se skládá převážně z rostlin, listí, pryskyřice, kůry stromů, plodů, pupenů, mladých výhonků, natě a semen všeho druhu. Šimpanzi se živí také tvrdými ořechy, které rozbíjejí kameny. Stébly vyšťourávají ze země termity a mravence, kterými krmí samice své mládě. Šimpanzi loví a žerou také malé antilopy, mláďata paviánů a kočkodany.
rozmnožování .Samice ukazuje svou připravenost k páření průměrně každých 6 týdnů. Její připravenost se projevuje výrazným zduřením pohlavních orgánů samice. Na vrcholu říje se samice páří se všemi dospělými samci. Po březosti, která trvá až 221 dnů se narodí jedno mládě (dvojčata jsou vzácná). Mládě šimpanze váží přibližně 1,9 kilogramů. Samice kojí mládě 2 - 4 roky. Mládě se drží srsti na matčině břiše, v 5 - 6 měsících sedí vzpřímeně, ve věku jednoho roku se mládě učí běhat. Mláďata zůstávají do dovršení osmého roku u matky. Samice šimpanze rodí jednou za 5 - 6 let.
Věk Šimpanzi se dožívají průměrného věku 40 - 50 let.
Ochrana S výjimkou několika konkrétních oblastí není v součastné době šimpanz přímo ohrožen. Dříve lidé velký počet šimpanzů používali k laboratorním pokusům, od kterých se však pod tlakem veřejného mínění pomalu upouští.
zajímavosti ze světa šimpanzů
§ Šimpanzi používají při komunikaci mezi sebou více než 30 různých hlasových projevů.
§ Šimpanzi se pohybují převážně vzpřímeně s prsty vbočenými dovnitř, opírají se o prstní kůstky, někdy se vzpřimují na obou nohou, například když nesou v rukou potravu.
§ Obličej u mláďat šimpanze je růžový, s věkem tmavne, u dospělých šimpanzů je většinou černý.
§ Šimpanzi trpí mnoha stejnými nemocemi jako lidé. Četné nemoci jsou přenosné z šimpanzů na člověka a naopak. liši se však jejich průběh, například obyčejná chřipka, kterou lidé trpí je pro šimpanze velmi nebezpečná.
§ Před deštěm pořádají samci jakýsi "tanec deště".
§ Šimpanzi jsou jediná zvířata, která se poznají v zrcadle.
 

21 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Andrea -sb Andrea -sb | Web | 9. února 2008 v 16:29 | Reagovat

hezu

2 diddlina diddlina | 19. května 2008 v 14:19 | Reagovat

dobré to máš.

3 pirátek pirátek | 8. října 2008 v 19:03 | Reagovat

je tu hafo dobrých věcí,kerý se hodí do školy...:-)

4 (-: (-: | 9. prosince 2008 v 17:35 | Reagovat

Je to hezký blog-moc mi pomohl k referátu do školy, moc tím chci poděkovat majitelkám blogu,dík

5 petka petka | 11. ledna 2009 v 18:56 | Reagovat

je to jeden z nejlepsich blogu

6 daf daf | 6. května 2009 v 15:48 | Reagovat

ahoj, víc zvířat tady není? plsky, odepište

7 monča-správce blogu monča-správce blogu | 7. listopadu 2009 v 14:51 | Reagovat

Jestli tady chcete nadávat tak sem ani nelezte!

8 anonymka anonymka | 14. ledna 2010 v 18:04 | Reagovat

pekný ale zmen si pozadi nejde to precist

9 verca verca | 14. února 2010 v 10:25 | Reagovat

dobry ale zmen si to pozadi nejde to precist

10 cOoL hOlčÍí9 cOoL hOlčÍí9 | 14. února 2010 v 17:22 | Reagovat

hojky, motz pekny ae to pozadi..chjoo nejde to precitat! plsky changenito.. :-?

11 elena elena | 19. února 2010 v 17:31 | Reagovat

Fakt moc pěknej blog a dík za tip na referát :D

12 Evik Evik | 1. března 2010 v 19:29 | Reagovat

Moc pěknej blogísekk :-) a to pozadí není tak hrozný 8-) jinak mocík kuju za referát do školy! :-D  :-D

13 anonymka anonymka | E-mail | 3. března 2010 v 8:39 | Reagovat

krásný

14 zuzka zuzka | 14. března 2010 v 16:30 | Reagovat

hrozne pozadi,ani to nejde přečíst :-!

15 kiki kiki | 29. dubna 2010 v 13:28 | Reagovat

pěknej blog akorát to nejde vydět  8-O :-?  :-x  O_O

16 wondter wondter | Web | 3. listopadu 2010 v 14:45 | Reagovat

Díky. Bez tebe bych domácí úkol neudělal.

17 Ho Ho Honzik :D Ho Ho Honzik :D | E-mail | 23. ledna 2011 v 11:06 | Reagovat

:-) to je bry ke skoole :-D  8-O  :-x  :-!  ;-)  ???  :D  [:tired:]  O_O

18 Debilni chlapec Debilni chlapec | E-mail | 23. ledna 2011 v 11:07 | Reagovat

:-D  :-D  :-D ae jko..bry ne? :D

19 zdena zdena | E-mail | 1. února 2011 v 8:19 | Reagovat

[Smazaný komentář] jo to tu super tak co lidi :-D O_O

20 anonymáček anonymáček | 2. února 2011 v 7:17 | Reagovat

pěkný blog.....také mi pomohl do školy :-) :-D :-! :D

21 anonymáček anonymáček | 2. února 2011 v 7:18 | Reagovat

jo a poadí je uplně v poho...já to teda aspon přečtu! :-D :D  :-P  8-)  :-)  ;-)

22 boreček boreček | 8. února 2011 v 17:58 | Reagovat

málo zvířat!!!!!!! 8-)

23 xxx xxx | 2. března 2011 v 17:56 | Reagovat

:-!  :-!  :-!

24 harbostera harbostera | 7. března 2011 v 17:33 | Reagovat

přidej zvířata at mam co davat do referatu [:tired:]  [:tired:]  8-O  :-!  O_O  O_O

25 bb bb | 20. března 2011 v 11:22 | Reagovat

hezky a pozadi super mam taky rada zvirata hru na kytaru predevsim psi a vzime lyze neeeeeeeej :-D :-D  :-D

26 nataly nataly | E-mail | 3. dubna 2011 v 10:20 | Reagovat

konecne jsem  nasla co jsem hledala nikde to neni  :-D O_O

27 Lucia Lucia | Web | 14. dubna 2011 v 14:31 | Reagovat

díky :D už mám referát :P :D

28 Venda Venda | 28. května 2011 v 10:23 | Reagovat

Dobrý.Ta opice je super!! :D

29 xcvbn xcvbn | 7. června 2011 v 16:21 | Reagovat

no malo zvírat tak pridej!!! jinak dobry [:tired:]

30 Kája Kája | 15. listopadu 2011 v 17:42 | Reagovat

moooc mi to pomohlo při referátu o školy...děkuji...a to pozadí je v poho :-)  :-)  :-D

31 zviratkablogek zviratkablogek | Web | 19. listopadu 2011 v 15:18 | Reagovat

ahoj začinám z blogem a proto bych tě chtěla poprosit abys šla na můj blog a přečetla si pozvánku na celo týdení soutěž a po případě se zůčastnila .diky předem

32 fja fja | 22. prosince 2011 v 10:23 | Reagovat

víte,v trpických deštných lesich ziji vic tek zvirat ...tgakze jako fakt dík... :-!

33 balabala balabala | 10. února 2012 v 9:31 | Reagovat

:-!  :-!  :-!

34 SasuskeXCz SasuskeXCz | 5. března 2012 v 13:58 | Reagovat

dekuju moc za članek :* :-DD moc mi pomohl :-D :-D  :-P

35 helena7 helena7 | 12. dubna 2012 v 16:19 | Reagovat

Super blog, je tu konečně to co jsem hledala, nikde jinde to není. Referát do školy, super :)

36 Sally 007 Sally 007 | 11. června 2012 v 13:56 | Reagovat

Super nikde jinde jsem  nenašla nic o tropických zvířatech fakt moc díky :-P :-D

37 Sally 007 Sally 007 | 11. června 2012 v 13:57 | Reagovat

Přesně

38 míša míša | 9. prosince 2012 v 17:08 | Reagovat

dobrý ale jako pozadí bych dala neco z pralesu :-D  :-D  ;-)  :-)  :-!  :-!  :D  [:tired:]  O_O

39 míša míša | 9. prosince 2012 v 17:09 | Reagovat

sohlasím s 36 :-D  :-D  :-D  :-D  :-) dík potřebuju to na projekt

40 aja aja | 18. prosince 2012 v 16:37 | Reagovat

díky taky mi moc pomohl k referátu a dostala jsem 1

41 28 28 | 5. června 2013 v 18:55 | Reagovat

Super !!!!!!! :-D :D  :D   :-)

42 nikdo nikdo | E-mail | 21. listopadu 2013 v 7:52 | Reagovat

Tahle stranka je na nic a je pekne trapna :-!

43 sandruš sandruš | E-mail | 15. prosince 2013 v 16:20 | Reagovat

ty vase rady jsou na prd vubec je to pitomost :-P

44 nejhorší blog na světě nejhorší blog na světě | 5. ledna 2015 v 15:58 | Reagovat

to jé na nic žije tam mnohem víc zvířat a ne jenom opice :-!  :-!

45 sss92 sss92 | 25. března 2015 v 19:32 | Reagovat

Dobrá stránka

46 kolopa kolopa | 14. října 2015 v 18:28 | Reagovat

nic proti, ale chtělo by to nejdříve zkontrolovat gramatiku a pak vydat text :-|

47 kolopa kolopa | 14. října 2015 v 18:29 | Reagovat

[45]: souhlasim a hlavně kratší texty...

48 Dominik Dominik | 21. dubna 2016 v 20:20 | Reagovat

Je to hrozně moc hezké ale chtělo by to víc příkladů zvířat :-(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama